Vragen en antwoorden flexwonen Maasstraat: planschade

Indien u van mening bent dat uw woning in waarde is gedaald kunt u een verzoek om planschade indienen bij de gemeente binnen 5 jaar nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden. De procedure hiervoor is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Hier kunt u ook lezen aan welke voorwaarden een verzoek moet voldoen. Ook op de pagina over planschade staat informatie voor het indienen van een verzoek om planschade.