Vragen en antwoorden flexwonen Maasstraat: werkzaamheden

We vragen de aannemer stapvoets te rijden, zodat de overlast wordt beperkt. Vooraf voeren we een bouwkundige opname uit om bestaande schades in beeld te brengen. Zo kunnen we later aantonen wat nieuwe scheuren zijn. Eventuele schades worden voorgelegd aan de verzekering van de aannemer.

We houden de transportroute zo kort mogelijk, zodat het vrachtverkeer niet door de gehele woonwijk rijdt.