Vragen en antwoorden flexwonen Maasstraat: locatiekeuze

In het afgelopen jaar zijn 3 locaties onderzocht voor het plaatsen van flexwoningen. De locaties betreffen De Stationstuinen, het Zuidelijk Randpark en de Maasstraat. Beoordelingscriteria voor deze locaties zijn de eigendomssituatie, ruimtelijke inpasbaarheid, afstand tot (nuts)voorzieningen en de bouwmogelijkheden zoals die nu vastliggen in het bestemmingsplan. De locatie Maasstraat scoort goed op deze punten en is daarmee een voorkeurslocatie.

De locatie aan de Maasstraat wordt op dit moment weinig gebruikt. Het parkeerterrein wordt momenteel onderbenut en staat grote delen van het jaar leeg. Met de ligging naast sportpark De Bongerd en de nabijheid van het centrum zijn voorzieningen op korte afstand, waardoor het een aantrekkelijke woonlocatie is. Het volwassen groen maakt dat de woningen minder zichtbaar zijn en daardoor beter in te passen zijn.

Daarnaast is het verwachte geluidsniveau op de nieuwe woningen, de risico’s voor externe veiligheid en de (kosten voor de) aansluiting op de nutsvoorzieningen (zoals riool en elektriciteit gunstiger dan bij enkele andere potentiele locaties. Om snel in de behoefte aan woningen te kunnen voorzien is de voorkeur een locatie te kiezen die direct beschikbaar is en tevens al eigendom is van de gemeente. Deze locatie Maasstraat scoort goed op deze uitgangspunten.

Er is in een ruimtelijke verkenning een eerste inschatting gemaakt van de haalbaarheid van flexwoningen. Hier zijn drie locaties uit voortgekomen die verder onderzocht worden waar de Maasstraat er één van is.