Vragen en antwoorden flexwonen Maasstraat: parkeren / verkeer

We voeren op verschillende momenten in de week, doordeweeks én in het weekend, een parkeertelling uit. Hieruit moet blijken of er voldoende parkeergelegenheid is in de wijk. Ook op de momenten dat de voetbalvereniging, de begraafplaats en het gemeentehuis de meeste bezoekers ontvangen.

Om de parkeernorm te bepalen maken we gebruik van de CROW-normering en de eigen Parkeernota. Gezien de doelgroep, de grootte van de woningen en de ligging van de locatie kan er gekozen worden voor de categorie ‘Kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten). Barendrecht ligt in sterk stedelijk gebied, de Maasstraat in het schil gebied en voor de bandbreedte wordt voor 50 procent gekozen. De parkeernorm die daarbij hoort is 0,55 parkeerplaats per kamer. Dit is inclusief 0,2 parkeerplaats voor bezoekers.

We hebben een parkeerberekening gemaakt en voeren een parkeeronderzoek uit om te bepalen of het plan voldoende parkeergelegenheid biedt of dat er parkeerplaatsen bij moeten komen.

We voeren een parkeeronderzoek uit. Dit onderzoek wijst uit of er voldoende parkeergelegenheid in de wijk is.

Met de komst van de extra woningen en het toenemende verkeer heroverwegen we dit doorrijverbod.

Door het doorrijverbod in de Scheldestraat, waar ook op gehandhaafd wordt door de politie, wordt het sluipverkeer beperkt. De extra woningen zullen extra verkeer genereren, maar gezien de parkeernorm is dat aantal te overzien.

In de basis hoeft in de Maasstraat niets te veranderen. Er worden hooguit parkeerplaatsen toegevoegd, maar dit gaat niet ten koste van de rijbaanbreedte waardoor de weg goed begaanbaar blijft bij calamiteiten.

Daar waar auto’s rijden en parkeren, zijn er uitlaatgassen. Dat hoort bij een woonwijk.

Nee. Bezoekers van het gemeentehuis kunnen bij het gemeentehuis parkeren. Het komt voor dat bezoekers in de wijk parkeren. Gezien de ligging van de wijk naast het gemeentehuis is dat niet gek en het kan ook goed samengaan. Overdag zijn meer bewoners weg, waardoor er meer parkeerplaatsen vrij zijn voor bezoekers van het gemeentehuis. ’s Avonds zijn de bewoners meer thuis, maar dan zijn de bezoekers van het gemeentehuis niet aanwezig.

Aan éénrichtingsverkeer zitten ook nadelen. Het blijkt dat het verkeer hierdoor harder gaat rijden. Dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Daarom zijn we hier terughoudend mee. We zetten in dit soort gevallen de voor- en nadelen op een rij en maken een afweging. Hier betrekken we graag de omwonenden bij.