Opvang asielzoekers

Op de parkeerplaats aan de Zuider Carnisseweg 110 in Barendrecht is begin 2022 een noodopvang voor asielzoekers gerealiseerd. Hier worden maximaal 50 asielzoekers opgevangen.

De gerealiseerde noodopvang aan de Zuider Carnisseweg in 2022 is de bijdrage van de gemeente Barendrecht om te voldoen aan de aanwijzing van de regering aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond om opvangplaatsen te verzorgen voor asielzoekers.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen. Heeft u vragen die hier niet bij staan? Vul dan het contactformulier in of bel 14 0180.

De regering heeft gekeken naar spreiding over het land. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is aangewezen als één van de plekken in ons land.

Het COA betaalt de kosten voor deze noodopvang.

Nee, dat is niet bekend. Er zijn meer mannen dan vrouwen die ons land inkomen als asielzoeker. Met het oog op de locatie is in Barendrecht de noodopvang uitsluitend toegewezen aan gezinnen.

In Barendrecht worden de asielzoekers opgevangen in een noodopvang op de parkeerplaats Carnisseweg aan de Zuider Carnisseweg 110.

Deze locatie bood de ruimte die nodig was om de noodopvang begin 2022 te realiseren.

De noodopvang is bestemd voor maximaal 50 personen. Met het oog op de locatie wordt de noodopvang uitsluitend toegewezen aan gezinnen.

De regering heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in eerste instantie aangewezen om voor naar verwachting ongeveer 4 maanden noodopvang te regelen. Deze duur is verlengd en de locatie is nog in gebruik voor de opvang van asielzoekers.

Tegen het besluit van de burgemeester om een tijdelijke noodlocatie voor asielzoekers in de gemeente te realiseren kan geen bezwaar worden gemaakt. Het besluit is genomen vanwege een crisissituatie, namelijk het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Daarbij heeft de burgemeester bijzondere bevoegdheden, de zogenaamde noodbevoegdheden, om te besluiten mee te werken aan het realiseren van noodopvang. De burgemeester legt over zijn besluit achteraf verantwoording. Dat gebeurt / gebeurde tijdens de raadsvergadering op dinsdag 18 januari 2022.

De Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om tegen het besluit voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van de noodopvang op de locatie Zuider Carnisseweg een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van de omgevingsvergunning worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via de pagina bezwaar maken. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Let op: bezwaar maken kan pas nadat het college van burgemeester en wethouders een besluit heeft genomen. Dit wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant (De Schakel), op de gemeentelijke website en op de website van Overheid.nl.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u overige vragen of opmerkingen, dan kunt u bellen met de gemeente via 14 0180. Wilt u meldingen doen over openbare orde en veiligheid dan kunt u bellen met de politie via 0900 88 44.

In de komende periode zoeken we contact met onder andere Vluchtelingenwerk om te kijken hoe we kunnen ondersteunen. We maken bekend op welke manier dat zo goed mogelijk kan.