Vragen en antwoorden flexwonen Maasstraat: riolering / water

Alleen het afvalwater wordt aangesloten op de bestaande riolering in de Maasstraat. De rioolbeheerder heeft aangegeven dat hiervoor voldoende capaciteit aanwezig is. Het hemelwater wordt rechtstreeks naar de watergang afgevoerd.

Ja, deze blijft bestaan.