Verkiezing Europees Parlement

Op donderdag 6 juni 2024 is de Europees Parlementsverkiezing. U kunt dan stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Verkiezing Europees Parlement op donderdag 6 juni 2024

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Binnen Europa bestaat geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vindt plaats op donderdag 6 juni 2024.

Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). Stemmen is in Nederland niet verplicht. Wie 18 jaar of ouder is, kan zich ook verkiesbaar stellen. Dit is het passief kiesrecht.

Er zijn verschillende verkiezingen in Nederland, onder meer voor de Tweede Kamer, gemeenteraad, Provinciale Staten en het waterschapsbestuur. Nederlanders die langere tijd in het buitenland verblijven kunnen alleen stemmen voor het Europees Parlement en de Tweede Kamer.

English

For English press the translate button on the right side of this page.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de verkiezing? Neem dan contact op met Team Verkiezingen van de gemeente via verkiezingen@barendrecht.nl