Veelgestelde vragen verkiezingen Europees Parlement

Op deze pagina hebben wij een aantal veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden voor u verzameld.

Wanneer is de Europees Parlementsverkiezing?

Op donderdag 6 juni 2024 is de verkiezing voor het Europees Parlement.

Waar kan ik stemmen?

U vindt een stembureau bij u in de buurt op Stembureaus in Barendrecht of op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Kan ik stemmen in een andere gemeente?

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen.

Ik ben pas verhuisd naar een andere gemeente of ga dat zeer binnenkort doen. Waar kan ik dan stemmen?

Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u kunt stemmen. Bij deze Europees Parlementsverkiezing is de dag van kandidaatstelling 23 april 2024. Op het adres waar u dan staat ingeschreven, wordt ook uw stempas bezorgd. Wilt u in uw nieuwe gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan.

Wat zijn de openingstijden van de stembureaus?

De stemlokalen zijn open op donderdag 6 juni van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Wie mag er stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing?

Om te mogen stemmen bij de Tweede Kamerkiezing, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Kijk voor meer informatie over kiesgerechtigdheid voor de Europees Parlementsverkiezing op de website van de Kiesraad.

Wat heb ik nodig om te stemmen?

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

Inmiddels zou u al een stempas moeten hebben ontvangen. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een nieuwe aan.

Welk soort identiteitsbewijs moet ik meenemen als ik wil stemmen?

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:

 • paspoort;
 • identiteitskaart;
 • rijbewijs uit Nederland.

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land, of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Mijn identiteitsbewijs is verlopen, kan ik toch stemmen?

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Kijk bij ‘geldig tot’. Staat daar 7 juni 2019, of een datum daarna? Dan mag u het identiteitsbewijs nog gebruiken om te stemmen.

Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen met een schriftelijke volmacht.

Mijn identiteitsbewijs is gestolen of kwijt

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing kunt u toch stemmen. Deze verklaring vraagt u aan bij de gemeente. Neem dan ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.

Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen?

 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
 • Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
 • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle partijen die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
 • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
 • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen. U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
 • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
 • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Bekijk de stappen in beeld en tekst.

Wat kan ik doen als ik een vergissing maak op het stembiljet?

U kunt bij het stemmen 1 kandidaat per stembiljet kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt dan alleen mee voor de berekening van de opkomst.

Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u 1 keer een nieuw stembiljet vragen.

Wat betekent een ‘blanco stem’?

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.

Een blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Mag ik een selfie maken in het stemhokje?

U hoeft aan niemand te laten weten wat u stemt. Ook niet door het maken van een foto. Niemand mag u daartoe dwingen.

Als u dat zelf wilt, mag u een selfie (‘stemfie’) maken. U moet dan wel het stemgeheim van andere kiezers respecteren. U mag andere kiezers niet fotograferen als zij hun stem uitbrengen. Ook mag u andere kiezers niet in de weg staan.

Waar stem ik voor bij de Europees Parlementverkiezing?

Bij de Europees Parlementsverkiezing kiest u de kandidaat waarvan u vindt dat hij of zij uw stem verdient. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 31 Nederlanders na de verkiezing in het Europees Parlement komen.

Waar vind ik informatie over partijen en kandidaten?

Op de website van de Kiesraad vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing. Voor de verkiezing ontvangt u thuis een overzicht met alle kandidaten die meedoen. Op de websites van de partijen leest u hun plannen.

Hoe kan ik stemmen als ik niet zelf naar het stembureau wil of kan?

U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen.

Hoe kan ik een andere kiezer vragen om voor mij te stemmen?

U kunt een ander vragen om voor u te stemmen.

Voor hoeveel mensen mag ik met een volmacht gaan stemmen?

U mag per verkiezing voor maximaal 2 andere kiezers een volmachtstem uitbrengen. Dit kan alleen tegelijk met uw eigen stem.

Wat is er geregeld voor mensen met een beperking?

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een beperking.

In het stemlokaal mag een stembureaulid u uitleg geven over hoe het stembiljet werkt. Heeft u vanwege uw lichamelijke beperking hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand met u mee in het stemhokje om u te helpen.

Ik heb een lichamelijke beperking, mag iemand mij helpen bij het stemmen?

Heeft u vanwege uw lichamelijke beperking hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand met u mee in het stemhokje om u te helpen.

Ik heb een visuele beperking. Wat is er voor mij geregeld op het stembureau?

In elk stemlokaal hangt een extra grote lijst met de namen van de kandidaten en partijen waarop u kunt stemmen. Er is ministens 1 leesloep met verlichting aanwezig. Op het gemeentehuis kunt u met een ‘stemmal’ met audio-ondersteuning stemmen.

Ik heb een (licht) verstandelijke beperking. Hoe kan ik stemmen?

Een stembureaulid mag u buiten het stemhokje uitleg geven. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan.

Ik ben analfabeet of ik spreek geen Nederlands, mag ik hulp krijgen in het stemhokje?

Het is niet toegestaan om iemand mee te nemen in het stemhokje. Wel mag buiten het stemhokje iemand u uitleg geven over hoe het stembiljet werkt.

Ik heb een mentor, bewindvoerder of sta onder curatele. Mag ik dan nog zelf stemmen?

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. Kunt of wilt u niet zelf naar het stembureau komen. Dan kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen (machtigen). Dit mag u zelf kiezen.

Wanneer worden de stemmen geteld?

Op 6 juni om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

Hoe wordt de uitslag van de Europees Parlementsverkiezing vastgesteld?

 • De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal hiervan is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming.
 • Daarna openen de stembureauleden de stembus. Ze halen de stembiljetten uit de stembus.
 • Ze vouwen de stembiljetten open en sorteren deze per lijst.
 • Daarna gaan ze de stembiljetten tellen.
 • Ze tellen de stemmen per lijst (per partij). In sommige gemeenten tellen ze per partij ook hoeveel stemmen elke kandidaat kreeg (decentrale stemopneming). In andere gemeenten doen ze dat nog niet (centrale stemopneming).
 • Ook tellen de stembureauleden het aantal blanco en ongeldige stemmen.
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers. Zijn de aantallen niet gelijk zijn? Dan schrijft de voorzitter dit telverschil. Het gemeentelijk stembureau voert de dag daarna extra controles uit.
 • De voorzitter schrijft alle aantallen op in het proces-verbaal. Dat is het verslag van het stembureau. Hier komen ook eventuele bezwaren van kiezers in.
 • Heeft het stembureau op donderdag al op kandidaatsniveau geteld (decentrale stemopneming)? Dan controleert het gemeentelijk stembureau op 7 juni alle processen-verbaal van de stembureaus. Als daar fouten in staan, doen ze een hertelling. Heeft het stembureau op donderdag alleen op lijstniveau geteld (centrale stemopneming)? Dan telt het gemeentelijk stembureau op 7 juni alle stembiljetten op lijst- en kandidaatsniveau.
 • Het gemeentelijk stembureau maakt een proces-verbaal op. Alle aantallen staan hierin. Ook alle bezwaren van kiezers staan hierin. Dit proces-verbaal wordt op maandag 10 juni getekend. U mag hiernaar komen kijken.

Wat gebeurt er na het tellen van de stemmen?

 • De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de website. Dit gebeurt zo snel mogelijk nadat het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau is getekend op maandag 10 juni. U vindt deze processen-verbaal ook via www.kiesraad.nl.
 • Het centraal stembureau voor de Europees Parlementsverkiezing is de Kiesraad. Deze voert een aantal controles uit. Als iemand een fout ontdekt in een proces-verbaal, kan hij daar een melding van doen. Het centraal stembureau kan dan tegen het gemeentelijk stembureau zeggen dat ze de fout moeten verbeteren. Het verslag hiervan heet een corrigendum.
 • Op 19 juni om 11.00 uur stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast. Dit is tijdens een openbare zitting. Kijk voor meer informatie op de website van de Kiesraad.

Mag ik aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen?

Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag daarbij aanwezig zijn. Ook de media mag aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen.

Wat zijn de regels bij het tellen van de stemmen?

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
 • Alleen leden van het stembureau en tellers die zijn aangewezen door de gemeente tellen de stemmen.
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken.
 • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. U mag geen foto’s maken van de handtekeningen van de stembureauleden.

Na het tellen van de stemmen maakt het stembureau een proces-verbaal op. Mag ik daar foto’s van maken?

U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. U mag geen foto’s maken van de handtekeningen van de stembureauleden.

Waar vind ik de uitslag van de verkiezingen?

De processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau worden gepubliceerd op de website. Dit gebeurt zo snel mogelijk nadat het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau is getekend op maandag 10 juni. U vindt deze processen-verbaal ook via www.kiesraad.nl.

Kan iedereen zich aanmelden om op een stembureau te werken?

Als u op de dag van de verkiezing 18 jaar of ouder bent, kunt u zich aanmelden om als stembureaulid of teller op een stembureau te werken. Ook als u dat werk nog nooit eerder heeft gedaan.

Om het werk te kunnen doen, moet u de Nederlandse taal goed kennen. Verder moet u nauwkeurig, behulpzaam en stressbestendig zijn. Ook moet u lichamelijk in staat zijn om een lange werkdag te maken.

De gemeente doet de werving en selectie van stembureauleden.

Heb ik een bepaalde opleiding nodig om op een stembureau te werken?

U heeft geen opleiding nodig om op het stembureau te mogen werken. Als voorbereiding op uw werk als stembureaulid of teller moet u wel een (digitale) training volgen. Voor meer informatie over hoe dat precies werkt, kunt u contact opnemen via verkiezingen@barendrecht.nl.

Wat doet een lid van het stembureau?

Als lid van het stembureau kunt u verschillende taken uitvoeren, zoals:

 • U verwelkomt kiezers in het stemlokaal.
 • U controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument.
 • U neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid.
 • U controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen.
 • U deelt een stembiljet uit.
 • U ziet erop toe dat de kiezer het stembiljet in de bus doet.
 • U geeft hulp of uitleg aan kiezers die daarom vragen.

Kan ik zelf kiezen welke taken/rol ik oppak als lid van een stembureau?

U kunt uw voorkeur doorgeven welke functie uw voorkeur heeft, maar de gemeente bepaalt uiteindelijk wie welke functie/taken in het stembureau uitvoert.

Hoe meld ik mij aan als stembureaulid?

Bent u 18 jaar of ouder en wilt u bij de verkiezingen uw steentje bijdragen? Dan kan u uzelf aanmelden als vrijwilliger. Het kan zijn dat de gemeente van uw keuze ondertussen voldoende stembureauleden heeft. Neem contact op via verkiezingen@barendrecht.nl op als u geïnteresseerd bent om mee te helpen.

Krijg ik als stembureaulid ook een training?

Alle stembureauleden krijgen voorafgaand aan hun werkzaamheden een gratis (digitale) training of instructie. Ze krijgen dan uitleg over de werkzaamheden en situaties die ze gedurende de dag tegen kunnen komen. Het is verplicht om deze training te volgen.

Wat houdt het werk van een teller in?

Als teller helpt u mee met het tellen van de stemmen. Het tellen start op 6 juni om 21.00 uur. Het tellen is klaar nadat alle stemmen zijn geteld en de gemeente langs is geweest om de stembus met getelde stemmen op te halen. Afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen kan dit een aantal uur duren.

Op donderdagavond 6 juni wordt er alleen op lijstniveau geteld. Op vrijdag 7 juni wordt, op een centrale plek, de stemmen op kandidaatsniveau geteld. U kunt als teller ook op vrijdag meehelpen.

Krijg ik als teller ook een training?

Alle tellers krijgen voorafgaand aan hun werkzaamheden een gratis (digitale) training of instructie van de voorzitter van het stembureau.