Vragen en antwoorden flexwonen Maasstraat: geluid

Dat klopt. Daarom bevat het Bouwbesluit een regeling om (geluid)hinder te beperken tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Deze kunt u vinden in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012, art. 8.3. Hieraan moet worden voldaan.