Standplaatsvergunning

Wilt u iets uit een kraam of kar verkopen? Bijvoorbeeld langs de weg of op een plein. Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Wij kijken of het verkeer en de mensen die in de buurt wonen geen last zullen hebben. En of het volgens het bestemmingsplan mag.

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Er zijn verschillende soorten standplaatsen:

 • standplaats op gemeentegrond
 • seizoensgebonden standplaats
 • standplaats op bedrijven- of particulier terrein
 • Vraag de vergunning online aan.
 • Zorg dat u de volgende documenten klaar heeft liggen:
  • uw inloggegevens eHerkenning
  • een omschrijving van uw plannen:
   • wat wilt u doen.
   • waar wilt u staan.
   • hoeveel ruimte heeft u nodig.
   • hoelang wilt u er staan.
  • een bewijs dat u verzekerd bent
 • U kunt de volgende bestanden uploaden (digitaal meesturen):
  • een foto of tekening van uw verkoopinrichting.
  • bij een standplaats op een bedrijventerrein of particulier terrein is schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig (verplicht).

Uiteindelijke toekenning is op basis van beschikbaarheid en mogelijkheid. Nadat u van ons een vergunning heeft gekregen, mag u uw plek niet zomaar aan iemand anders geven.

 • Behandeling aanvraag: € 39,00
 • Standplaats met een kraam, 1 dag per week, per dag of gedeelte, per m2: € 2,00
 • Standplaats met een kraam, 1 dag per week, per kalenderkwartaal, per m2: € 19,20
 • Standplaats met een kraam, 1 dag per week, per kalenderhalfjaar, per m2: € 33,80
 • Standplaats met een kraam, 1 dag per week, per kalenderjaar, per m2: € 65,80
 • Seizoenstandplaats met een kraam: € 101,70 per maand
 • Seizoenstandplaats met een verkoopwagen: € 207,70 per maand

Energiekosten standplaatsen

Op diverse plaatsen (Havenhoofd en Binnenhof) kunnen standplaatshouders gebruik maken van elektra-aansluitingen. Voor een elektra-aansluiting van 16 of 32 ampère en voor het gebruik van één aansluiting, worden de volgende vergoedingen geheven.

 • Elektra 16 ampère per dag vanaf: € 3,70
 • Elektra 32 ampère per dag vanaf: € 7,10

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Voor vragen kunt u terecht bij de medewerkers van team APV & Bijzondere Wetten via 14 0180. U kunt ook mailen: apv@barendrecht.nl.