Ontwerp ’t Vlak

Het college van burgemeester en wethouders heeft in februari 2022 het ontwerp voor ’t Vlak vastgesteld. Hiermee is weer een belangrijke vervolgstap gezet richting de daadwerkelijke metamorfose van het plein.

Situatieschets t Vlak
Ontwerp ’t Vlak

Op ’t Vlak komen diverse verhoogde plantvakken met vaste planten, grassen en heesters. Het assortiment van de beplanting is zeer (bio)divers en bloemrijk gedurende alle seizoenen. In het voorjaar zien we de bollen en knollen bloeien en tot het einde van het jaar neemt de rest van de beplanting het over. Op verzoek van betrokkenen komt middenop ’t Vlak een boom die in de wintermaanden verlicht en versierd kan worden. Langs de plantvakken komen op diverse plekken bankjes.

Onder de plantvakken komt een waterberging (permavoid). Dit heeft de volgende voordelen:

  • Het water wordt in natte periodes vast gehouden en vertraagd afgevoerd.
  • Deze vorm van waterberging wordt onder de plantvakken aangebracht en zorgt in droge periodes dat het water beschikbaar is voor de bovenliggende beplanting.
  • Waterberging wordt ook aangebracht onder de rijbaan aan het Onderlangs. Hierdoor voorkom je dat dit water in de lagere delen overlast veroorzaakt.

Op het plein komt een plaats met grote (speel)keien en water-spuitende fonteintjes. Deze groen omzoomde (verkoelende) ruimte is voorzien van bankjes. Deze plek dient als ontmoetingsplek maar kan ook worden omgevormd tot een klein theaterpodium.

In het ontwerp is rekening gehouden met mogelijke terrasplaatsing op ’t Vlak. Met ondernemers zijn de wensen en behoeften besproken. Het is aan de ondernemers om hiervoor een vergunning aan te vragen bij de gemeente indien men daar interesse in heeft.

In de wintermaanden staat op ‘t Vlak een oliebollenkraam. Deze standplaats komt ongeveer op dezelfde locatie terug.

’t Vlak wordt autovrij. Fietsen kunt u wel parkeren op ’t Vlak, met name rondom de Binnenlandse Baan en bij de opgang naar de Middenbaan. Daarnaast wordt in het ontwerp rekening gehouden met laad en losplaatsen voor ondernemers (op ’t Vlak).

De bushalte blijft gehandhaafd. Het huidige milieupark wordt samengevoegd met het parkje op het Onderlangs.

Voor een gedetailleerde weergave van het ontwerp kunt u hier de situatieschets in PDF formaat downloaden.