Overzicht projecten Centrumaanpak

Ook benieuwd hoe het centrum eruit kan komen te zien? Deze kaart geeft een kijkje in de mogelijkheden die het centrum biedt voor woningen en winkels, parkeren, water en groen. Sommige locaties zijn al ontwikkeld.

Interactieve kaart

Waar draait het om? Een levendig, sfeervol en groen centrum. Een plek waar je graag winkelt, woont, werkt en elkaar ontmoet. Een centrum dat goed bereikbaar en duurzaam is, waar we met slimme oplossingen inspelen op klimaatverandering, waar genoeg woningen zijn en waar je makkelijk kunt parkeren. Dat hebben we voor ogen voor het centrum van Barendrecht.

Beweeg met de cursor over de verschillende onderdelen. Lees meer over de projecten onder deze kaart.

Let op: De plannen voor het centrum zijn steeds in ontwikkeling. Aan deze kaart en informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Op de locatie van de oude brandweerkazerne en het voormalige postkantoor heeft Patrimonium in 2018 Maashoek gebouwd: 40 appartementen die geschikt zijn voor ouderen, maar ook voor jongeren. Het zijn sociale huurwoningen. Er is veel vraag naar dit soort woningen, zeker op zo’n ideale locatie als deze: vlakbij het centrum met onder andere winkels, het theater, de bibliotheek, het dienstencentrum en horeca om de hoek.

Woningen voor jong en oud

Mensen blijven als ze ouder worden steeds langer thuis wonen. Daar is rekening mee gehouden. De appartementen hebben geen trappen en elke ruimte is rolstoeltoegankelijk. Bent u op zoek naar een huurwoning? Via de website van Patrimonium kunt u zich inschrijven.

Voor bezoekers en inwoners is het prettig als het centrum goed bereikbaar is. Om te zorgen dat u makkelijk op het Onderlangs kunt parkeren, komt er een toegangsweg vanaf de Binnenlandse Baan. De aanleg van deze toegangsweg hangt direct samen met de herontwikkeling van ’t Vlak.

De gemeenteraad heeft besloten dat dit een autovrij verblijfsplein wordt. U rijdt straks dus niet meer via ’t Vlak naar het Onderlangs, maar via de nieuwe toegangsweg achter het rijtje van de snackbar. Het oude Remax-pand, de garages achter het Remax-pand en Onderlangs 9 en 11 worden dan gesloopt.

In het centrum is er ruimte voor parkeren en groen nodig. Op de plek waar warenhuis Wesdijk stond zijn extra parkeerplaatsen aangelegd. Door de sloop van het warenhuis is ook meer ruimte ontstaan voor laden en lossen voor de winkeliers.

Sfeer en klimaat

Er wordt nog gewerkt aan een ontwerp voor het Onderlangs, zijde Jumbo. We houden daarbij uiteraard ook rekening met de herinrichting van ’t Vlak als verblijfsplein. Door op het Onderlangs planten en bomen te plaatsen, wordt ook het Onderlangs gezelliger en aantrekkelijker voor omwonenden, ondernemers en bezoekers. Meer groen zorgt ook dat we minder last hebben van de gevolgen van klimaatverandering. Bomen en struiken zijn goed voor de afvoer van regenwater en geven verkoeling bij hitte.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in februari 2022 het ontwerp voor ’t Vlak vastgesteld. Hiermee is weer een belangrijke vervolgstap gezet richting de daadwerkelijke metamorfose van het plein.

Het voortraject bestond onder meer uit enquêtes over wensen en behoeften, de realisatie van een klankbordgroep (bestaande uit omwonenden, inwoners en ondernemers) en een inloopdag. Tips en opmerkingen zijn vervolgens geïnventariseerd en besproken. Dit leidde half november 2021 tot een voorlopig ontwerp. Iedereen kon hierop binnen 6 weken reageren.

Planning

Nu ligt er dus een vastgesteld ontwerp. Met de herinrichting van ’t Vlak komt er een toegangsweg naar het Onderlangs achter het rijtje van de snackbar. De werkzaamheden starten 2 april 2024. Het omturnen van ’t Vlak naar een levendig, uitnodigend, groen en autovrij verblijfsplein volgt daarna.

Parkeren

De parkeerplekken die op ’t Vlak verdwijnen worden gecompenseerd. Dit is deels al gebeurd op de plek waar warenhuis Wesdijk stond. Maar er komen ook nieuwe plekken bij aan het Onderlangs en op het Achterom. En ook op het Binnenhof is er voldoende parkeergelegenheid.

Ontwikkelaar AKM heeft in het centrum een nieuw en karaktervol appartementengebouw met 11 startersappartementen en een winkelruimte van 110 m2 gebouwd. De elf gasloze woningen zijn voor starters en vallen binnen het betaalbare segment. De nieuwe bewoners delen niet alleen de fietsenstalling, maar ook een elektrische deelauto. Voorheen was op de Middenbaan 64 Intertoys gehuisvest. Het plan past mooi in het beeldkwaliteitsplan dat de gemeente heeft opgesteld voor het centrum. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Midtown Barendrecht.

Winkeliers hebben aangegeven dat zij graag de ruimte en mogelijkheid hebben om uit te breiden en/of te herontwikkelen met bijvoorbeeld woningen boven de winkelruimte. Wij bieden hen op deze plek ruimte hiervoor. Er is grote behoefte aan woningen in het centrum. Bovendien vergroot dit de levendigheid en aantrekkelijkheid van het centrum. Een mooi voorbeeld hiervan is de locatie van de voormalige Intertoys. Kijk op de website van Midtown Barendrecht.

Mensen willen langer zelfstandig blijven wonen, liefst in het centrum. Daarom heeft Patrimonium 93 appartementen aan de Mr. Lohmanstraat gebouwd. De appartementen zijn geschikt voor senioren en bij een deel van de appartementen krijgen senioren voorrang bij de verhuur. De woningen zijn inmiddels bewoond.

Nieuwbouw met jaren ’50 uitstraling

Het ontwerp van de woningen is gemaakt door Steenhuis Bukman architecten, die ook de Notenhof in Barendrecht hebben ontworpen. Het ontwerp is geïnspireerd door de jaren ’50 architectuur en past bij het beeldkwaliteitsplan dat wij voor het centrum hebben gemaakt.

Bent u op zoek naar een huurwoning? Op de website van Patrimonium Barendrecht kunt u zich inschrijven.

Voor bezoekers en inwoners is het prettig als het centrum goed bereikbaar is. Het Achterom wordt gefaseerd aangelegd. Inmiddels is het eerste deel aan de westzijde van het Achterom vernieuwd. Naast een andere indeling van de parkeervakken is er meer openbaar groen aangelegd op deze plek.

Groen en duurzaam

Door het verplanten van een aantal bomen, heeft dit deel van het Achterom direct een groene(re) uitstraling gekregen. Om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, zijn een waterberging en wadi aangebracht die het regenwater vertraagd afvoeren. Wadi staat voor Water Afvoer Drainage en Infiltratie. De openbare verlichting is vervangen door LED verlichting. De opgangen naast Albert Heijn en ter hoogte van het Kruidvat zijn van natuursteen. U kunt hier ook uw fiets veilig stallen.

Fase 2

De oostzijde van het Achterom passen we eveneens aan. Hiervoor maken we een ontwerp dat aansluit op de rest van het Achterom en de renovatie van ’t Trefpunt. Ook hier gaan de termen duurzaam, groen en klimaatadaptief hand in hand. Wij houden u op de hoogte!

De gemeenteraad nam op dinsdagavond 21 december 2021 het besluit om ’t Trefpunt te renoveren. Uitgangspunt bij de renovatie is dat de indeling van het gebouw wordt aangepast aan de wensen van gebruikers. En dat het gebouw wordt verduurzaamd. De buitenruimte van ’t Trefpunt wordt opnieuw ingericht. Uitgangspunt hierbij is dat er (speel)ruimte en groen rondom het gebouw terugkomen en dat er een verbinding komt met het Achterom.

Aan de Lindehoevelaan zijn op de plek waar garagebedrijf Van der Jagt stond in 2019 12 ruime appartementen met eigen parkeerplek gebouwd. Mensen blijven langer thuis wonen, liefst dichtbij het centrum. Daarom vinden wij het Jagthuys een mooie toevoeging aan het centrum. De uitstraling van de appartementen past bij de dorpse sfeer die wij in het centrum willen creëren.

Aan de Windsingel – waar het oude kantoor van de Rabobank stond – zijn 26 koopappartementen gebouwd. Mensen willen langer zelfstandig en/of dichtbij voorzieningen wonen en dat kan in Singelstaete. Alle woningen zijn inmiddels bewoond.

Woonzorgcentrum Borgstede in Barendrecht maakt plaats voor een compleet nieuw woongebouw voor mensen met een intensieve zorgvraag. Het nieuwe Borgstede wordt een fijne plek, waar ‘zo gewoon mogelijk wonen’ centraal staat. De sloop en nieuwbouw gebeuren in fasen. Bewoners en medewerkers kunnen tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk in Borgstede blijven wonen en werken. Kijk voor meer informatie op de website van Laurens.

Nu Singelstaete klaar is, hebben wij de singel aan de Binnenlandse Baan uitgebreid. Meer water in het centrum maakt het centrum aantrekkelijker en groener. Maar het zorgt er ook voor dat we droge voeten houden. Zo spelen we in op de klimaatverandering. Bij de aanleg houden we rekening met de realisatie van het snelle fietspad dat nog langs de Binnenlandse Baan wordt verlengd.

In het voorjaar van 2018 is het nieuwe Binnenhof geopend. Vanaf het parkeerterrein loopt u makkelijk en snel het (winkel)centrum in. Onder het Binnenhof ligt een waterberging, zodat er in het centrum minder snel wateroverlast is bij extreme buien. Bomenrijen, hagen, verlichting, bankjes, mooie klinkers en natuursteen zorgen dat het plein een uitnodigende uitstraling heeft. Op het plein onderaan de trap is ruimte voor evenementen zoals de jaarlijkse ontvangst van Sinterklaas en de opening van het theaterseizoen van Het Kruispunt.

Op de locatie van het voormalige Waterschapsgebouw aan de Rijnstraat 1-3 heeft AKM de Heemraedt gerealiseerd met 21 koopappartementen. Er is veel vraag naar woningen en zeker op zo’n ideale plek dichtbij het centrum.