College van Burgemeester en Wethouders (B&W)

Samenstelling

Het college van Barendrecht bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. Klik op de namen van de collegeleden voor meer informatie over onder andere projecten, nevenfuncties en bestuurlijke overleggen.

Govert Veldhuijzen

Govert Veldhuijzen

Waarnemend burgemeester
Dirk Vermaat

Dirk Vermaat

Wethouder
Margo Stolk

Margo Stolk

Wethouder
Miranda de Hoop

Miranda de Hoop

Wethouder
Gert-Jan Bravenboer

Gert-Jan Bravenboer

Gemeentesecretaris

Op weg naar 2026

Het meerjarenprogramma Barendrecht Werelddorp 2022 – 2026 én de begroting zijn op 8 november vastgesteld door de gemeenteraad. In dit programma staan de ambities van het college voor de komende jaren.