Lennart van der Linden

Portefeuille

 • Financiën
 • Ruimtelijke Ordening
 • Recreatie
 • Integrale veiligheid
 • Milieu (inclusief duurzaamheid en windturbines)
 • Economische Zaken (inclusief markt- en horecabeleid)

Projecten

 • Havenhoofd
 • Omgevingswet
 • Stationstuinen (coördinerend)
 • Zwembad

Nevenfuncties

 • Lid Eerste Kamer der staten Generaal (bezoldigd)
 • Eigenaar Levadeli Holding B.V. (onbezoldigd, geen inkomsten verwacht gedurende wethouderschap)
 • Vrijwilliger BVV Barendrecht (onbezoldigd)
 • Lid van de Commissie Bestuur en Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (onbezoldigd)
 • Lid van de Scoutingcommissie lokale partijen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (onbezoldigd)
 • Lid van de jury MVO-award voor Barendrechtse ondernemers van de Barendrechtse Uitdaging (onbezoldigd)

Bestuurlijke overleggen

 • Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur BAR-organisatie (plv.)
 • Algemeen Bestuur SVHW
 • Algemeen Bestuur DCMR
 • Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur GR NRIJ
 • Plaatsvervangend voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur GR Nieuw-Reijerwaard
 • Aandeelhoudersvergadering Evides
 • Aandeelhoudersvergadering Stedin
 • Aandeelhoudersvergadering BNG
 • Aandeelhoudersvergadering Zwembad Inge de Bruijn
 • MRDH – bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat
 • Bestuurlijke Landschapstafel IJsselmonde
 • Lid Stuurgroep Dutch Fresh Port