Op weg naar 2026

Het meerjarenprogramma Barendrecht Werelddorp 2022 – 2026 én de begroting zijn op 8 november 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. In dit programma staan de ambities van het college voor de komende jaren.

Meerjarenprogramma

Barendrecht is een werelddorp en moet dat blijven. Daarom zijn er plannen, waarbij de inwoners voorop staan. Inwoners verdienen een kwalitatief hoogwaardige en veilige leefomgeving. Met betaalbare en passende woningen, goed onderwijs, sportfaciliteiten, werkgelegenheid, meer recreatiemogelijkheden en meer oog voor elkaar.

In gesprek met inwoners, maatschappelijk partners en ondernemers

Tijdens verschillende bijeenkomsten met inwoners, maatschappelijk partners en ondernemers in 2022 is veel informatie verzameld voor het tot stand komen van het meerjarenprogramma. Het college bedankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen en blijft graag met inwoners in gesprek over hoe de komende jaren invulling kan worden gegeven aan het uitwerken van het meerjarenprogramma.