Dirk Vermaat

Portefeuille

 • Afval
 • Buitenruimte
 • Verkeer en Vervoer
 • Wijken en bewonersinitiatieven
 • Monumentenzorg
 • Volkshuisvesting
 • Dierenwelzijn

Projecten

 • ’t Trefpunt
 • Centrumaanpak
 • Stationstuinen
 • Oude Dorpskern

Nevenfuncties

 • Eigenaar Vermaat Advocaten (bezoldigd)
 • Voorzitter Capitulatie museum Rijsoord (onbezoldigd)

Bestuurlijke overleggen

 • Algemeen Bestuur BAR-organisatie
 • Aandeelhoudersvergadering NV BAR Afvalbeheer
 • Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020 – regiotafel wonen
 • MRDH – bestuurscommissie Vervoersautoriteit
 • Algemeen Bestuur GR Nieuw-Reijerwaard
 • Lid Provinciale regietafel vluchtelingen