Adviesgroepen

De gemeente heeft verschillende adviescommissies. Iedere commissie heeft haar eigen bevoegdheden en haar eigen werkterrein.

De Commissie bezwaarschriften adviseert de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de raad over ingediende bezwaarschriften. De commissie bestaat uit leden die niet bij de gemeente werken. Het secretariaat ondersteunt de commissie. Het secretariaat bestaat uit ambtenaren van de gemeente.

De commissie vergadert op woensdagavond. Meer informatie over de bezwaarprocedure.

Contact

Contact met de commissie verloopt via het secretariaat.

  • Telefoonnummer 14 0180.
  • Per post, ter attentie van Secretariaat Commissie bezwaarschriften, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kijkt of uw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen.

Op de pagina Commissie Ruimtelijke Kwaliteit leest u meer over wat de commissie doet. Op deze pagina vindt u ook de agenda van de openbare vergadering en hoe u aanwezig kunt zijn bij een openbare vergadering.

De Sportraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over sport, bewegen, sportaccommodaties en daaraan gerelateerde beleidsterreinen.

De Sportraad staat een gezonde ontwikkeling voor op het gebied van sport en bewegen. Daarbij hoort een breed aanbod van mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Het doel is het plezier, het sociale aspect en de gezondheidsbevordering die samengaan met sport en bewegen te stimuleren en bereikbaar te laten zijn voor zoveel mogelijk Barendrechters.

Ter ondersteuning van haar adviezen legt de Sportraad graag haar oor te luisteren bij mensen en organisaties die zich bezig houden met sport en bewegen in Barendrecht.

Samenstelling

  • Arie Langstraat (voorzitter)
  • Jos Vis
  • Patrick Flooren
  • Lindsay Faken
  • Koos van der Mark
  • Gertjan Meijer

Vergaderingen

De Sportraad vergadert eens in de zes weken in het gemeentehuis. Wilt u een vergadering bijwonen? Stuur dan een e-mail naar onderstaand mailadres.

Contact

E-mail: sportraadbarendrecht@gmail.com