Bezwaar maken

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. U kunt dan bezwaar maken. Onderaan de brief over het besluit leest u hoe u dit kunt doen. U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de datum die op de brief staat.

DigiD Logo eHerkenning logo

Log in met DigiD of eHerkenning. Lees meer over DigiD of eHerkenning.

Bezwaar maken besluit gemeente
DigiD Logo eHerkenning logo

Log in met DigiD of eHerkenning. Lees meer over DigiD of eHerkenning.

Bezwaar maken sociale regeling of partner

 • Maak bezwaar via het formulier Bezwaar maken besluit gemeente.
 • Hierna logt u in met DigiD (als particulier) of met eHerkenning (als organisatie of bedrijf).

Controleer eerst of u bezwaar kunt maken tegen het besluit

Of u bezwaar kunt maken, staat in het besluit. Twijfelt u? Bel ons via 14 0180. U kunt ons bellen voor meer informatie of om eventuele problemen te bespreken. Als u belt heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat de gevolgen van ons besluit blijven gelden. Ook krijgt u door te bellen geen extra tijd om bezwaar te maken. Bellen kan in sommige gevallen een oplossing bieden zonder dat u de bezwaarprocedure moet doorlopen.

Ook op de bezwaarkaart van de Nationale Ombudsman kunt u nakijken of bezwaar maken voor u de beste manier is om uw probleem op te lossen.

Heeft u een klacht over maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, participatie, schuldhulp, inkomen, leerplicht, begeleiding naar werk of lokale minimaregelingen? Dan kunt u bezwaar maken tegen een sociale regeling of parter.

Een bezwaarschrift kunt u alleen per post indienen. Hiervoor schrijft u een brief.

Zet in uw brief:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u uw brief verzendt
 • een beschrijving of het kenmerk van het besluit waarmee u het niet mee eens bent
  (u kunt ook een kopie van het besluit meesturen)
 • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening onderaan de brief
 • schrijf op de envelop in de linkerbovenhoek het woord ‘bezwaarschrift’; dan komt uw brief nog sneller op de juiste plek terecht.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Barendrecht
Postbus 501
2990 EA Barendrecht

U kunt iemand anders uw bezwaar laten regelen met een machtiging.

 • In een verklaring zegt u wie u machtigt en waarvoor.
 • U en de gemachtigde ondertekenen allebei de verklaring.
 • Voeg de verklaring aan het bezwaarschrift.
 • Maakt u bezwaar namens een organisatie? Voeg dan de statuten van de organisatie en wanneer van toepassing een machtiging toe.

 • U krijgt altijd een ontvangstbevestiging (per brief of per e-mail).
 • De gemeente neemt uw bezwaar in behandeling.
 • U ontvangt van ons een folder met uitleg over hoe het werkt.
 • U bespreekt uw bezwaarschrift met een ambtenaar óf u ontvangt een uitnodiging van de Commissie bezwaarschriften om uw bezwaar te bespreken. Deze commissie bestaat uit leden die niet bij de gemeente werken. De commissie adviseert de gemeente over uw bezwaar.
 • Zodra de gemeente een beslissing heeft genomen over uw bezwaar, ontvangt u bericht.
 • We nemen binnen 12 weken na verzending van het besluit een beslissing over uw bezwaar. Als de Commissie bezwaarschriften een advies uitbrengt over uw bezwaar, dan beslissen wij binnen 18 weken. U ontvangt een bericht van ons als het langer duurt.
 • Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe dat moet, leest u in de beslissing die u krijgt toegestuurd.

Wilt u bezwaar tegen gemeentelijke belastingen, zoals de WOZ? Dat kan via SVHW.