Nieuws

Nieuwe regeling compensatie ziektekosten en huishoudelijke ondersteuning

Per 1 januari 2014 schafte het Rijk de regelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie eigen risico (Cer) af. Wij hebben besloten het beperktere beschikbare budget in te zetten voor die inwoners, die financieel het meest te lijden hebben onder het wegvallen van beide regelingen. Wij kiezen voor een compensatie via onder andere de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) en de bijzondere bijstand.

nieuws

Vragen over uw zorg of werk?

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Zo kunt u voor veel (meer) zorgvoorzieningen bij de gemeente terecht. De veranderingen hebben betrekking op jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en huishoudelijke hulp. Wij willen u via deze pagina graag informeren over deze veranderingen.

Nieuws

Plastic en drankenkartons inleveren

U kunt voortaan uw plastic afval en drankenkartons inleveren bij de drie locaties van Afval loont, een aantal scholen en verenigingen en het afvalaanbiedstation. De oranje plasticcontainers zijn inmiddels verwijderd uit de milieuparken in de wijken. De inzameling van kunststof via die containers, waarmee we in 2009 gestart zijn, heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom hebben het college en de gemeenteraad besloten om op een andere manier de kunststofinzameling te organiseren.