Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen naar of binnen Barendrecht, geef dan uw adreswijziging aan ons door. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing. Verhuist u naar een andere gemeente, dan geeft u de verhuizing in uw nieuwe gemeente door.

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Als u instelling voor gezondheidszorg woont kan het hoofd van de instelling uw verhuizing doorgeven.

 • U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuisdatum. Wacht niet tot niet later dan 5 dagen erna.Dan is de verhuisdatum de datum van de adreswijziging. Geeft u uw verhuizing later door? Dan wordt de dag waarop u de verhuizing doorgeeft de datum van uw adreswijziging.

 • Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Vul het formulier Verhuizing doorgeven in. U heeft hiervoor nodig:

 • Uw DigiD
 • Datum verhuizing
 • Uw nieuwe postcode en huisnummer
 • Afhankelijk van uw situatie moet u de volgende documenten meesturen:
  • Een koop- of huurcontract

Inwonen

Gaat u bij iemand anders inwonen, dan heeft u toestemming van de hoofdbewoner van het adres nodig. Vul het formulier Verklaring van inwoning in en stuur ook een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner mee. Geef daarna uw verhuizing door.

Denk bij inwonen aan:

 • samenwonen met uw partner op zijn/haar huuradres (ook als u met uw partner getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft)
 • inwonen bij uw ouders

Voor de hoofdbewoner kan (tijdelijke) inwoning nadelige financiële gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor toeslagen, gemeentelijke belastingen en uitkering.

 • Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0180. Samen kijken we naar een oplossing
 • Of vul het contactformulier in met uw vraag of opmerking.
 • Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Kijk voor meer informatie op de pagina Hulp bij invullen formulieren.
 • Heeft u nog geen DigiD? Vraag dan eerst DigiD aan.

Wij geven uw nieuwe adres door aan:

 • de Belastingdienst
 • politie
 • brandweer
 • ziekenhuizen

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. De instanties die wij uw gegevens geeft bewaken uw privacy. Zij gebruiken uw gegevens alleen om hun taken uit te voeren.

Komt u nieuw in onze gemeente wonen? En heeft u een bijstandsuitkering, Wmo-voorziening of een andere voorziening bij uw huidige gemeente?
Dit loopt niet automatisch door. Vraag het opnieuw bij ons aan.