Bijstandsuitkering

Heeft u geen werk of niet genoeg werk? En heeft u niet genoeg geld om van te leven? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Deze uitkering vult uw inkomen aan. Ondertussen laat u zien dat u alles doet om zo snel mogelijk weer een baan te vinden.

 • U bent 18 jaar of ouder. Jonger dan 27? Kijk dan op de pagina Bijstandsuitkering voor jongeren.
 • U bent Nederlander of u heeft een verblijfsvergunning. Heeft de rechter nog niet beslist over de verlenging van uw verblijfsvergunning? Dan heeft u in sommige gevallen recht op bijstand.
 • Uw inkomen en eigen vermogen liggen onder de bijstandsgrens. Denk hierbij aan uw huis, auto en spaargeld.
 • Heeft u een partner? Dan telt het inkomen en eigen vermogen van uw partner ook mee.
 • Woont u met meerdere volwassenen (27 jaar en ouder) in huis? Dan heeft dit invloed op de hoogte van uw uitkering. Dit heet de kostendelersnorm.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld WW. Of u krijgt wel een andere uitkering, maar zit daarmee nog steeds onder de bijstandsgrens.
 • U spreekt, leest en schrijft de Nederlandse taal goed. Of u kunt laten zien dat u dit aan het leren bent.
 • U zit niet in de gevangenis.
 • U doet uw best om werk te vinden en maakt gebruik van onze hulp.

 • U schrijft zich eerst in als werkzoekende bij het UWV via werk.nl.
 • Vul het formulier ‘Bijstandsuitkering aanvragen’ bovenaan deze pagina in.
 • Log in met uw DigiD.
 • Heeft u een partner en woont u samen? Dan vraagt u de bijstandsuitkering samen aan. Bij de aanvraag heeft u ook de DigiD gegevens van uw partner nodig.
 • Verzamel alvast deze gegevens van uzelf en (als u die heeft) uw volwassen huisgenoten (21 jaar en ouder):
  • naam, geboortedatum, Burgerservicenummer, nationaliteit en (als dat nodig is) uw verblijfsvergunning
  • inkomen, zoals loon, alimentatie of belastingteruggave
  • vermogen, zoals spaargeld, een eigen huis of beleggingen
  • schulden
  • hoeveel u betaalt aan hypotheek of huur
  • uw bankrekening(en)
  • begin- en einddatum van uw laatste baan
  • bewijs van stopzetten studiefinanciering van DUO
 • Als u het formulier helemaal heeft ingevuld, ziet u welke bewijsstukken u moet aanleveren. Het is belangrijk dat u deze stukken snel opstuurt.

Tijdens uw aanvraag

Aan het einde van uw aanvraag krijgt u een lijst te zien van de bewijsstukken die wij van u nodig hebben. U kunt deze bewijsstukken direct uploaden bij uw aanvraag.

Na uw aanvraag

Als u nog niet alle bewijsstukken heeft tijdens uw aanvraag, kunt u de bewijsstukken ook achteraf opsturen via onderstaande links:

Let op: doe dit binnen 3 dagen nadat u de aanvraag heeft gedaan. Hoe sneller we alle bewijsstukken hebben, hoe sneller we uw aanvraag kunnen afhandelen.

Per post

Lukt het online opsturen u niet? Stuur de documenten dan per post naar:

Gemeente Barendrecht
T.a.v. de Uitkeringsadministratie
Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Schrijf op elk blad uw Burgerservicenummer en ‘aanvraag’. Dan komen uw bewijsstukken sneller op de juiste plek terecht.

 • U krijgt van ons een e-mail met daarin een ontvangstbevestiging en een overzicht van alle gegevens die u heeft ingevuld.
 • Binnen 5 werkdagen bellen we u om uit te leggen wat we gaan doen en wat u zelf kunt doen. Ook kijken we wat u kunt doen om weer aan het werk te gaan en of u misschien hulp nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u schulden heeft.
 • Vanaf het moment dat we al uw gegevens binnen hebben, hoort u binnen 8 weken of u een bijstandsuitkering kunt krijgen. Als u de bewijsstukken later inlevert, kan dit langer duren.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie dat invloed heeft op de hoogte van uw uitkering? Bijvoorbeeld:

 • u gaat trouwen of scheiden
 • u gaat samenwonen of alleen wonen
 • u gaat meer of minder verdienen
 • u start of stopt met studeren
 • u verandert van bank

Geef dit altijd op tijd door via het formulier Bijstand wijziging doorgeven.

Als u dit niet doorgeeft, pleegt u fraude. We kunnen uw uitkering dan verlagen of stopzetten. Ook kunt u een boete krijgen.

Gegevens die u nodig heeft bij het invullen van dit formulier:

 • DigiD inloggegevens van u en uw eventuele partner.
 • De volgende bewijsstukken:
  • een bewijs van uw inkomsten, bijvoorbeeld een loonstrook of uitkeringsspecificatie (geen bankafschrift)
  • bij nieuwe inkomsten: een arbeidscontract of toekenning uitkering of uitspraak alimentatie
  • (voorlopige) teruggaaf of aanslag van de belastingen, als deze nog niet bij ons bekend is
  • als u gaat starten of stoppen met studeren: een bewijs van starten of stoppen studie
  • als uw vermogen verandert: een bewijs vermogenswijziging

Wilt u de verandering liever via een papieren formulier doorgeven? Vraag het formulier dan bij ons op door te bellen naar 14 0180. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Heeft u een uitkering en verhuist u naar onze gemeente? Dan loopt uw uitkering niet automatisch door. U moet zelf regelen dat uw uitkering doorloopt. Vul hiervoor het formulier ‘Bijstandsuitkering aanvragen’ in bovenaan deze pagina.

U krijgt elk jaar een jaaropgave als u een bijstandsuitkering krijgt. Op deze jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand u in het afgelopen jaar kreeg. U heeft de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting en voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag. Uw jaaropgave kunt u ook inzien via het Klantportaal Mijn inkomen.

Heeft u niet genoeg geld om te wachten totdat we beslissen of u een uitkering krijgt? Dan kunt u in sommige gevallen een voorschot krijgen. We betalen het bedrag dan eerder aan u uit. U krijgt het bedrag maximaal 4 weken na uw aanvraag. Het voorschot dat u krijgt is minimaal 90 procent van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot iedere maand ontvangen tot wij beslissen of u een uitkering krijgt.

 • Beslissen we dat u een uitkering krijgt? Dan verrekenen we het voorschot met uw uitkering.
 • Beslissen we dat u geen uitkering krijgt? Dan moet u het voorschot terugbetalen.

Wanneer krijgt u geen voorschot?

 • U bent jonger dan 27 jaar en woont alleen of samen met een partner die ook jonger dan 27 jaar is.
 • Bij de aanvraag is al duidelijk dat u geen bijstandsuitkering krijgt.
 • U levert de verkeerde bewijsstukken aan.
 • U levert de bewijsstukken te laat aan.
 • U werkt onvoldoende mee bij de behandeling van uw aanvraag.

Bel ons op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via 14 0180.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Kijk dan op pagina Hulp bij invullen formulieren.