Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. In aanloop naar deze gecombineerde verkiezingen vindt u op deze pagina alle informatie die u nodig heeft om straks uw stem te kunnen uitbrengen.

Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Hollandse Delta

De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschap Hollandse Delta in Barendrecht is bekend.

Op 15 maart kunt u invloed uitoefenen op de provinciale politiek en stemmen voor het algemeen bestuur van het Waterschap Hollandse Delta (WSHD).

Wat doen de Provinciale Staten?

Wat het parlement landelijk doet, doen de Provinciale Staten op lokaal niveau: zij bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en controleren de bestuurders (Gedeputeerde Staten) op de uitvoering daarvan. De provincie zorgt ook voor een goede bereikbaarheid van steden, dorpen en het platteland. Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.

Wat doet het Waterschap?

Het Waterschap Hollandse Delta beheert in onze regio (Zuid-Hollandse eilanden) zo’n 800 kilometer aan dijken, duinen en kades die het water van de grote rivieren en binnenmeren tegenhouden. Verder heeft het waterschap een belangrijke rol in het zuiveren van afvalwater, de zorg voor schoon en voldoende water en de zorg voor veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Het algemeen bestuur behartigt de belangen van de inwoners en gebruikers.