Melding woonomgeving

Is er iets stuk op straat? Of wilt u iets anders aan ons melden over uw omgeving? Hieronder leest u hoe u van verschillende zaken een melding kunt maken.

Melding buitenruimte

U kunt een melding buitenruimte doen over:

 • aanpassen openbaar groen
 • afgewaaide takken of omgewaaide bomen
 • kapotte straatverlichting (binnen de bebouwde kom)
 • kapotte speeltoestellen
 • losse stoeptegels
 • overvolle afvalbakken
 • zwerfvuil
 • dode dieren langs de weg of in het water

Voor gevonden dieren belt u de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid via 0900 112 0000.

Doe een melding over afval. U gebruikt dit formulier als u:

 • Een melding wilt doen over:
  • verzamelcontainers of minicontainers
  • illegale storting
  • niet opgehaald afval na afspraak
  • overig afval
 • Een afspraak wil maken voor het laten ophalen van:
  • grof huishoudelijk afval
  • grof snoeiafval
  • metaal en elektrische apparaten
 • Het aanvragen van een afvalpas
 • Het aanvragen van een minicontainer
 • Een afspraak wil maken met het Afvalaanbiedstation voor bewoners met een (bedrijfs)bus
 • Een vraag wil stellen aan NV BAR Afvalbeheer
 • Een klacht in wil dienen met betrekking tot NV BAR Afvalbeheer
 • Informatie wil over de afvalkalender, containerlocaties of afvalwijzer

Doe een melding overlast en vandalisme. U kunt deze melding doen over:

 • burenoverlast
 • geluidshinder
 • handhaving op parkeren
 • hondenoverlast
 • horeca-overlast
 • ongedierte en plaagdieren
 • overlast gevende groepen jongeren
 • overlast houtrook, vandalisme
 • vuurwerkoverlast

Bekijk de pagina Verkeersveiligheid voor de veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Is er een gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld een gat in de weg of een omgevallen lichtmast of boom? Bel ons dan via 14 0180. Buiten kantoortijden wordt u doorverbonden met onze alarmcentrale. Wij streven ernaar u zo snel mogelijk van dienst te zijn.

Gaat uw spoedmelding over openbare orde en veiligheid? Bel dan altijd de politie, via alarmnummer 112 of 0900 88 44.

We behandelen een melding binnen 3 werkdagen. We proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Soms duurt het langer omdat:

 • onderdelen moeten worden besteld
 • werkzaamheden uitbesteed moeten worden (bijvoorbeeld bij straatverlichting)
 • werkzaamheden pas worden meegenomen in een vaste (al geplande) onderhoudsronde
 • het weer voor vertraging kan zorgen
 • we bij grotere aanpassingen soms eerst onderzoek doen, bijvoorbeeld als het om een verkeerssituatie gaat

Onze aannemer onderzoekt of de storing bovengronds of ondergronds is. Bovengrondse storingen zijn meestal direct te verhelpen. Voor ondergrondse storingen schakelen we Stedin in.

Hoe lang duurt het voordat de storing is opgelost?

De aannemer behandelt bovengrondse problemen meestal binnen 5 werkdagen. Soms duurt het langer omdat:

 • onderdelen moeten worden besteld
 • werkzaamheden worden meegenomen in een vaste (al geplande) onderhoudsronde
 • het weer voor vertraging kan zorgen
 • het probleem in het netwerk van Stedin zit

Gaat het om een ondergrondse storing? Afhankelijk van de situatie of oorzaak kan het een paar weken duren voor Stedin dit heeft opgelost, omdat:

 • eerst de omwonenden ingelicht moeten worden over een stroomonderbreking vanwege de reparatie
 • vaak een vergunning nodig is om de grond open te mogen maken
 • het weer voor vertraging kan zorgen

Is de storing nog niet opgelost, maar is uw melding wel afgemeld?

Wij hebben geen invloed op de planning van Stedin. Daarom kan het voorkomen dat wij uw melding al afmelden voordat Stedin de storing heeft opgelost.

Waarom staan de lantaarnpalen soms overdag aan?

Hiermee kan Stedin nagaan waar de storing zit en controleren of de storing is opgelost. Meestal gaat de verlichting dezelfde dag weer uit.

Wilt u iets anders melden of heeft u een klacht of bezwaar? Bekijk onze overzichtspagina.

Bel ons op telefoonnummer 14 0180 om uw melding door te geven.