Met een minimum inkomen is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Via de regeling Meedoen is een tegemoetkoming mogelijk voor volwassenen en kinderen.

Wanneer heeft u recht op een minimavoorziening?

Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner en naar het vermogen van uw eventuele thuiswonende kinderen onder de 18 jaar. Inkomen kan zijn; uit arbeid, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen, uitkering enzovoorts. Raadpleeg de inkomens- en vermogensgrenzen.

Vanaf 1 januari 2021 moet u hier ook bewijsstukken voor overleggen zodat wij uw inkomen en vermogen kunnen beoordelen. Dit hebben wij nodig om vast te stellen of u recht heeft op de regeling Meedoen.

Ook vragen wij van u om de kosten aan te tonen via een betaalbewijs. Op vertoon van een factuur kan het bedrag ook rechtstreeks worden overgemaakt naar een club of leverancier. Dan hoeft u de kosten niet voor te schieten.

Vergoeding voor volwassenen vanaf 18 jaar

Volwassenen kunnen maximaal € 150,00 per jaar per volwassene vergoed krijgen. De volgende kosten worden vergoed via de regeling Meedoen:

 • Deelname aan sport
 • Sociale en culturele activiteiten
 • Recreatieve uitjes
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Rotterdampas / museumjaarkaart
 • Muziekles

U kunt de vergoeding ook gebruiken voor bijkomende kosten voor het uitoefenen van de activiteit, zoals sportkleding, een muziekinstrument of reiskosten met betrekking tot de activiteit. De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

Vergoeding voor kinderen 0 tot en met 17 jaar

Dankzij de regeling Meedoen kunnen kinderen en jongeren van ouders met een laag inkomen meedoen aan leuke dingen als sport- of muziekles en een schoolreisje. Hieronder staan een aantal voorbeelden van kosten die u kunt betalen met het tegoed van de regeling Meedoen. 

 • Deelname aan sport
 • Aanschaf sportbenodigdheden of instrumenten
 • Culturele en recreatieve activiteiten
 • Cursussen, zoals muziekles en zwemles
 • Plaatselijke seizoensactiviteiten
 • Rotterdampas
 • Schoolkosten (schoolreis, schoolbijdrage etc.)
 • Zwemlessen voor zwemdiploma A, B en C

De hoogte van de vergoeding is :

 • € 200,00 per kind voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar
 • € 350,00 per kind voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar
 • € 550,00 per kind voor kinderen van 11 tot en met 17 jaar

Via het declaratieformulier kunt u aangeven welke kosten u voor uw kind gaat maken of al heeft gemaakt, zodat wij de vergoeding kunnen uitbetalen. Dit kan meerdere malen in een kalenderjaar, totdat de maximale vergoeding is bereikt. 

De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.
 

Zwemlessen A, B en C diploma

De gemeente Barendrecht vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen leren zwemmen. In de regeling Meedoen kunnen uw kinderen vanaf 5 jaar daarom kosteloos het zwemdiploma A, B, en C halen in het Inge de Bruijn zwembad in Barendrecht. De zwemlessen kunnen doorlopen over meerdere jaren totdat de diploma’s A, B en C zijn behaald.

U krijgt een besluit waarop staat dat uw kind naar zwemles kan. Met dit besluit kunt u naar het zwembad gaan. U betaalt per zwemcluster van 9 weken een eigen bijdrage van 10 euro. Deze eigen bijdrage krijgt u terug na het behalen van een zwemdiploma. U moet hiervoor de Verklaring betaling zwemlessen met een medewerker van het zwembad invullen en inleveren bij de gemeente. U kunt vervolgens wel doorgaan met de zwemlessen totdat uw kind het zwemdiploma C heeft gehaald. U mag zelf beslissen of uw kind doorgaat met de zwemlessen of niet.

Download de verklaring betaling zwemlessen

Kindpakket in natura

Naast de regeling Meedoen, is er voor kinderen het Kindpakket in natura. De voorzieningen in het Kindpakket in natura zijn vooral afgestemd op dat wat nodig is om naar school te gaan en volwaardig mee te kunnen doen. Het Kindpakket bestaat uit:

 • De Kindpas
 • De Schoolspullenpas
 • De aanschaf van een laptop (1x in het basisonderwijs en 1x in het voortgezet onderwijs)
 • De aanschaf van een fiets (1x per 5 jaar)
 • Een verjaardagsfeestje Stichting Altijd Feest
 • Een verjaardagstas Stichting Jarige Job

Met de Kindpas kunt u bij de aangesloten winkels kleding, schoenen, leesboeken en speelgoed voor uw kind aanschaffen. Hiervoor geldt een maximaal bedrag van € 75,00 per jaar voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar.

Eens per schooljaar ontvangen schoolgaande kinderen (5 tot en met 17 jaar) de Schoolspullenpas. Hiermee kunnen kleine schoolspullen worden gekocht, zoals pennen, schriften, een etui, agenda enzovoorts.

 • Voor kinderen op de basisschool geldt een vergoeding van € 25,00 per jaar.
 • Voor kinderen in de brugklas van het voortgezet onderwijs geldt een vergoeding van € 150,00 per jaar.
 • Kinderen in de overige klassen op het voortgezet onderwijs geldt een maximale vergoeding van € 75,00 per jaar.

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet? Dan krijgen uw kinderen automatisch de Kindpas en de Schoolspullenpas toegestuurd. Ontvangt u geen uitkering op grond van de Participatiewet, maar denkt u wel in aanmerking te komen voor het Kindpakket?

Via de website www.elkkinddoetmee.nl kunt u de voorzieningen aanvragen. Hier zijn ook de aangesloten winkels te vinden, waar u de Kindpas en de Schoolspullenpas kunt besteden.

Online aanvragen (met DigiD)

Vraag vergoeding regeling Meedoen 2021 aan

Declareer kosten met betrekking tot vergoeding regeling Meedoen

Hulp bij invullen formulieren

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp nodig bij het invullen van formulieren.

Heeft u vragen?

Bel ons dan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0180.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?