Met een minimum inkomen is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Via de regeling Meedoen is een tegemoetkoming mogelijk voor volwassenen en kinderen.

Vergoeding voor volwassenen vanaf 18 jaar

Volwassenen kunnen maximaal € 150,00 per jaar per volwassene vergoed krijgen. De volgende kosten worden vergoed via de regeling Meedoen:

 • Deelname aan sport
 • Sociale en culturele activiteiten
 • Recreatieve uitjes
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Rotterdampas / museumjaarkaart
 • Muziekles
 • Aanschaf van een computer of fiets

U kunt de vergoeding ook gebruiken voor bijkomende kosten voor het uitoefenen van de activiteit, zoals sportkleding, een muziekinstrument of reiskosten met betrekking tot de activiteit. De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

Vergoeding voor kinderen 0 tot en met 17 jaar (Kindpakket)

Dankzij het Kindpakket kunnen kinderen en jongeren van ouders met een laag inkomen meedoen aan leuke dingen als sport- of muziekles en een schoolreisje. Hieronder staat een aantal voorbeelden van kosten die u kunt betalen met het tegoed van de regeling Meedoen. Heeft u andere uitgaven voor uw kind? Dan kunt u die ook betalen met het tegoed. U bepaalt zelf wat uw kind nodig heeft.

Het Kindpakket heeft drie onderdelen:

1: Een jaarlijkse tegemoetkoming voor diverse kosten voor uw kind

Denk bijvoorbeeld aan kosten die u maakt omdat:

 • uw kind lid wil worden van een sportclub (en waarvoor u sportbenodigdheden moet aanschaffen)
 • uw kind naar muziekles of dansles wil (en waarvoor u bijvoorbeeld instrumenten moet aanschaffen)
 • uw kind een cursus wil doen
 • u er met het gezin op uit wil, bijvoorbeeld naar de bioscoop, een pretpark of de dierentuin
 • uw kind een fiets nodig heeft, of kleding of spullen voor school (zoals een computer)
 • uw kind een verjaardagsfeestje wil geven
 • u schoolkosten voor uw kind moet betalen

De hoogte van de vergoeding is :

€ 200,00 per kind voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar
€ 350,00 per kind voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar
€ 450,00 per kind voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar

Via het declaratieformulier kunt u aangeven welke kosten u voor uw kind gaat maken of al heeft gemaakt, zodat wij de vergoeding kunnen uitbetalen. Dit kan meerdere malen in een kalenderjaar, totdat de maximale vergoeding is bereikt. U hoeft geen rekeningen of betaalbewijzen in te leveren, maar u moet deze wél bewaren. Tot 1 juli van het volgende kalenderjaar kunnen wij deze ter controle namelijk bij u opvragen.

De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

2. Zwemlessen A,B, en C diploma

De gemeente Barendrecht vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen leren zwemmen. In de regeling Meedoen kunnen uw kinderen vanaf 5 jaar daarom kosteloos het zwemdiploma A, B, en C halen in het Inge de Bruijn zwembad in Barendrecht. De zwemlessen kunnen doorlopen over meerdere jaren totdat de diploma’s A, B en C zijn behaald.

U krijgt een besluit waarop staat dat uw kind naar zwemles kan. Met dit besluit kunt u naar het zwembad gaan. U betaalt per zwemcluster van 9 weken een eigen bijdrage van 10 euro. Deze eigen bijdrage krijgt u terug na het behalen van een zwemdiploma. U moet hiervoor de Verklaring Zwemlessen met een medewerker van het zwembad invullen en inleveren bij de gemeente. U kunt vervolgens wel doorgaan met de zwemlessen totdat uw kind het zwemdiploma C heeft gehaald. U mag zelf beslissen of uw kind doorgaat met de zwemlessen of niet.

3. Schoolkosten voortgezet onderwijs

Schoolgaande kinderen kosten geld. Een computer, de ouderbijdrage, schoolreis en andere kosten die de school in rekening brengt. In de regeling Meedoen staat een schoolkostenregeling voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Per kind is er een vergoeding van € 250,00 in het brugklasjaar en € 100,00 in de schooljaren die volgen. 

Stappenplan

 • Met het formulier Verklaring Schoolkosten gaat u naar de school van uw kind. U vult het in samen met een medewerker van de school. Zo weten wij op welke school en in welke klas uw kind is ingeschreven voor het schooljaar. Vergeet niet beiden te ondertekenen.
 • Doe een kopie van de rekening die u van school kreeg bij de schoolverklaring.
 • U levert de schoolverklaring en de kopie van de rekening in bij de gemeente.
 • Vervolgens wordt de tegemoetkoming overgemaakt naar de school. Als u de schoolkosten zelf heeft betaald en u kunt dat laten zien dan wordt het bedrag aan u uitbetaald.

Let op: U kunt de tegemoetkoming  aanvragen gedurende het schooljaar dat loopt van 1 augustus tot 1 augustus, als het schooljaar is afgelopen kunt u geen tegemoetkoming meer krijgen over het voorgaande schooljaar.

Wanneer heeft u recht op een minimavoorziening?

Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner. Inkomen kan zijn; uit arbeid, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen, uitkering, etc. Raadpleeg de inkomens- en vermogensgrenzen.

Online aanvragen (met DigiD)

Vraag vergoeding regeling Meedoen aan

Declareer kosten met betrekking tot vergoeding regeling Meedoen

Schriftelijk aanvragen

Heeft u vragen?

Bel ons dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 14 0180.

Heeft u gevonden wat u zocht?