Inkomens- en vermogensgrenzen

Om te bepalen of iemand recht heeft op een minimaregeling, is een maximumgrens voor het inkomen en vermogen vastgelegd. De inkomens- en vermogensgrenzen gelden voor alle minima-voorzieningen, zoals Regeling Meedoen, Kindpakket in natura, Individuele inkomenstoeslag, Bijzondere bijstand, Bijzondere bijstand en eigen risico zorgverzekering en Bijzondere bijstand voor kosten rechtsbijstand.

Dit zijn netto bedragen (vanaf 1 januari 2024) inclusief vakantietoeslag. Dit zijn geen uitkeringsnormen, onderstaande bedragen zijn hoger.

 • 18 tot en met 20 jaar
  • Alleenstaande (ouder): € 380,33
  • Gehuwden/samenwonend: € 760,66
  • Waarvan 1 ouder dan 20 (zonder kinderen): € 1.480,75
  • Gehuwden/samenwonend met kinderen: € 1.200,83
  • Waarvan 1 ouder dan 20 (met kinderen): € 1.920,92
 • 21 jaar tot AOW leeftijd
  • Alleenstaande (ouder): € 1.540,60
  • Gehuwden/samenwonend: € 2.200,85
 • Vanaf AOW leeftijd
  • Alleenstaande (ouder): € 1.710,91
  • Gehuwden/samenwonend: € 2.320,78

 • Alleenstaande: € 7.575,00
 • Gehuwden en samenwonenden/ alleenstaande ouder: € 15.150,00