Inkomens- en vermogensgrenzen

Om te bepalen of iemand recht heeft op een minimaregeling, is een maximumgrens voor het inkomen en vermogen vastgelegd. De inkomens- en vermogensgrenzen gelden voor alle minima-voorzieningen, zoals Regeling Meedoen, Kindpakket in natura, Individuele inkomenstoeslag, Bijzondere bijstand, Bijzondere bijstand en eigen risico zorgverzekering en Bijzondere bijstand voor kosten rechtsbijstand.

Dit zijn netto bedragen (vanaf 1 januari 2023) inclusief vakantietoeslag. Dit zijn geen uitkeringsnormen, onderstaande bedragen zijn hoger.

 • 18 tot en met 20 jaar
  • Alleenstaande (ouder): € 354,24
  • Gehuwden/samenwonend: € 708,48
  • Waarvan 1 ouder dan 20 (zonder kinderen): € 1.379,09
  • Gehuwden/samenwonend met kinderen: € 1.118,42
  • Waarvan 1 ouder dan 20 (met kinderen): € 1.789,03
 • 21 jaar tot AOW leeftijd
  • Alleenstaande (ouder): € 1.434,79
  • Gehuwden/samenwonend: € 2.049,70
 • Vanaf AOW leeftijd
  • Alleenstaande (ouder): € 1.596,80
  • Gehuwden/samenwonend: € 2.168,64

 • Alleenstaande: € 7.605,00
 • Gehuwden en samenwonenden/ alleenstaande ouder: € 15.210,00