Is er iets stuk op straat? Of wilt u iets anders melden over uw omgeving? Laat het ons dan weten.

Doe online een melding via één van de onderstaande formulieren.

Wat doe ik bij een gevaarlijke situatie?

 • Is er een gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld een gat in de weg of een omgevallen lichtmast of boom? Neem dan altijd telefonisch contact met ons op. Ook buiten kantoortijden kunt u 14 0180 bellen; u wordt dan doorgeschakeld naar onze alarmcentrale.
 • Gaat uw melding over openbare orde en veiligheid en heeft uw melding spoed? Neem dan altijd contact op met de politie, telefoonnummer 112 of 0900 - 88 44.

Melding buitenruimte

Voor meldingen over bijvoorbeeld een losse stoeptegel, aanpassen openbaar groen, kapotte straatverlichting (binnen de bebouwde kom), afgewaaide takken of omgewaaide bomen, kapotte speeltoestellen, zwerfvuil of overvolle afvalbakken, dode dieren langs de weg of in het water.

Kijk eerst op de overzichtskaart(externe link) of er al een melding is gedaan. Is er al melding van gemaakt, dan hoeft u geen melding te doen. Is er nog geen melding gemaakt, maak dan wel een melding aan.

Doe een melding buitenruimte

Melding over afval

Voor meldingen over ondergrondse container restafval, minicontainer gft/papier/restafval, cocon gft, niet opgehaald grofvuil/oud ijzer, glas-/textiel-/papiercontainer.

Doe een melding over afval

Melding overlast of vandalisme

Voor meldingen over burenoverlast, geluidshinder, handhaving op parkeren, hondenoverlast, horecaoverlast, ongedierte en plaagdieren, overlastgevende groepen jongeren, overlast houtrook, vandalisme en vuurwerkoverlast:

Doe een melding overlast en vandalisme

Verkeersonveilige situaties

Vindt u een bepaalde situatie in het verkeer niet veilig? Raadpleeg dan de pagina ‘Verkeersonveilige situatie melden’. Hier vindt u de veelgestelde vragen over verkeersregels, parkeren, oneigenlijk gebruik van wegen, maximumsnelheid, zichtbelemmering, verkeersborden en wegmarkeringen, elektrisch rijden en verkeersbesluiten.

Andere meldingen, klacht of bezwaar

Raadpleeg voor andere meldingen, een klacht of bezwaar onze overzichtspagina.

Wat moet ik bij andere organisaties melden?

 • Gevonden dieren: bel de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid via het telefoonnummer 0900 - 112 0000.
 • Bij overlast van particulieren neemt u contact op met de politie. U bereikt hen via telefoonnummer 0900 - 88 44. Heeft u de politie met spoed nodig? Bel dan het alarmnummer 112.

Lukt het online melden u niet?

Geef dan telefonisch uw melding door via 14 0180.

Wat gebeurt er met mijn melding?

De gemeente behandelt de melding binnen 3 werkdagen en probeert de storing zo snel mogelijk te verhelpen. In sommige gevallen duurt het langer omdat:

 • niet alle onderdelen voorradig zijn en moeten worden besteld
 • werkzaamheden soms uitbesteed moeten worden (bijvoorbeeld bij straatverlichting)
 • werkzaamheden soms worden meegenomen in een vaste (al geplande) onderhoudsronde
 • het weer zoals extreme kou, sneeuw of storm voor vertraging zorgt
 • bij grotere aanpassingen in de buitenruimte soms eerst onderzoek wordt gedaan.

Let op: Voor meldingen over verkeersonveilige situaties gelden andere afhandeltermijnen.

Wat gebeurt er met mijn melding over straatverlichting?

In onze gemeente staan veel lantaarnpalen. Als deze kapot zijn of niet goed werken, gaat één van onze aannemers na een melding op onderzoek uit. De aannemer onderzoekt of de storing bovengronds of ondergronds is. Bovengrondse storingen zijn meestal direct door de aannemer te verhelpen. Voor ondergrondse storingen schakelt hij netbeheerder Stedin in.

Hoe lang duurt het voordat de storing is opgelost?

De aannemer behandelt de melding binnen 5 werkdagen. Hij probeert de storing zo snel mogelijk op te lossen. In sommige gevallen duurt het langer omdat:

 • niet alle onderdelen voorradig zijn en moeten worden besteld
 • werkzaamheden soms worden meegenomen in een vaste (al geplande) onderhoudsronde
 • het weer zoals extreme kou, sneeuw of storm voor vertraging zorgt
 • het probleem zich in het netwerk van netbeheerder Stedin bevindt

Stedin probeert de storing zo spoedig mogelijk op te lossen. In sommige gevallen duurt het langer omdat:

 • het probleem zich onder de grond bevindt
 • eerst de omwonenden moeten worden geïnformeerd over een stroomonderbreking vanwege de reparatie aan het net
 • vaak een vergunning nodig is om de grond open te mogen maken
 • het weer zoals extreme kou, sneeuw of storm voor vertraging zorgt

Is de storing nog niet opgelost, maar is uw melding wel afgemeld?

Als de oorzaak van de storing ondergronds zit, meldt onze aannemer dit aan Stedin. Afhankelijk van de situatie of oorzaak kan het enkele weken duren voor Stedin uw melding heeft opgelost. Wij volgen deze storingen maar hebben geen invloed op de planning van Stedin. Daarom hebben wij uw melding bij ons afgemeld.

Waarom staat de openbare verlichting nog aan overdag?

Soms branden de lantaarnpalen overdag. Dit doet Stedin om storingen op te lossen, Zo kunnen ze nagaan waar de storing zit en controleren of de storing is opgelost. Hierbij gaat dan niet de verlichting van 1 lantaarnpaal aan, maar wordt een 'lus' van lantaarnpalen (dat kunnen zelfs meerdere straten zijn) aangezet. Meestal gaat de verlichting dezelfde dag weer uit. Blijft de verlichting overdag langer dan 2 dagen branden, dan is er waarschijnlijk een andere oorzaak. Stedin zet in dat geval bewust de verlichting dag en nacht aan.