Advieslijn Woonoverlast Barendrecht

Samen leven in een buurt verloopt meestal goed. Maar soms niet: er komt ruzie of er is een verschil van mening met de buren. Bijvoorbeeld over geluid, rommel, overhangend groen, gedrag van kinderen of huisdieren. Het is natuurlijk het prettigste om er samen uit te komen. Maar dat lukt niet altijd. De Advieslijn Woonoverlast Barendrecht kan dan helpen.

De adviseurs achter de advieslijn zijn getraind en bespreken altijd met u welke vorm van ondersteuning het beste bij u past. Zij kunnen u ook advies geven als u het gesprek met de buren aangaat. U kunt terecht voor:

  • advies en informatie, om woonoverlast zelf op een goede manier aan te pakken en op te lossen
  • een luisterend oor, bijvoorbeeld om gewoon uw verhaal te vertellen of even ‘stoom af te blazen’

U kunt rekenen op vertrouwelijkheid en als u dat prettig vindt kunt u ook anoniem bellen.

Aanmelden buurtbemiddeling

Soms is een bemiddelingsgesprek tussen buren met hulp van bemiddelaars gewenst. Dit bespreekt u met een adviseur van de advieslijn. Buurtbemiddelaars zijn getraind voor dit werk en kennen de buurt goed. Zij kiezen geen partij. Buurtbemiddelaars gaan zorgvuldig om met uw gegevens. De inhoud van de gesprekken blijft tussen de bewoners en de buurtbemiddelaars en wordt niet met anderen gedeeld.

Als buren een bemiddelingsgesprek met elkaar gaan voeren, dan spreken ook zij af om vertrouwelijk om te gaan met wat de ander vertelt in het gesprek. Deelname aan de buurtbemiddeling kost geen geld.

Bewoners kunnen rechtstreeks de Advieslijn Woonoverlast Barendrecht bellen of door andere instanties in de wijk doorverwezen worden. Dit kan de woningbouwcorporatie zijn of de de wijkagent, de school, de bewonerscommissie of de wijkvereniging.

De Advieslijn Woonoverlast Barendrecht is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 13.00 tot 17.00 uur via 088 377 7600. U betaalt alleen de kosten voor het gebruik van uw eigen telefoon.

  • Woont u in Barendrecht?
  • Wilt u zich als vrijwilliger voor een paar dagdelen per maand inzetten voor uw stad of wijk?
  • Kunt u goed luisteren en staat u open voor andere mensen?
  • Bent u bereid om een gratis training te volgen?

Dan kunt u zich opgeven als adviseur of bemiddelaar. Bel de teamcoaches via 088 377 7600 of stuur een e-mail naar info@awbarendrecht.nl.