Cameraprojecten

De gemeente vindt de veiligheid van inwoners ontzettend belangrijk. Het aanpakken van overlast en criminaliteit en het verbeteren van het (verkeers)veiligheidsgevoel krijgt daarom de komende jaren extra aandacht. Hoe? Door de inzet van meer handhaving en preventieve maatregelen. Een van deze maatregelen is het zorgen voor meer en beter cameratoezicht.

De Dorpsstraat en de Singel zijn allebei een éénrichtingsstraat. Helaas werd de maatregel voor éénrichtingverkeer vaak overtreden en rijden voertuigen tegen de richtig in. Om dit te verminderen, zijn in oktober 2023 twee handhavingscamera’s geplaatst. Ze staan bij het kruispunt van de Dorpsstraat en de Singel ter hoogte van Heuvelsteyn. Het eerste gedeelte van de Dorpsstraat (langs Heuvelsteyn) kunnen voertuigen in twee richtingen blijven rijden. Dit geldt ook voor de Oude Haven voor het gedeelte van de Singel richting de Meidoorn.
De camera’s maken een foto van de voorkant van het voertuig dat tegen de richting inrijdt en in overtreding is. Als een camera een overtreding van het éénrichtingverkeer vaststelt, volgt altijd een controle door een BOA voordat er sprake is van een boete. In de gewenningsperiode is bij een overtreding een waarschuwingsbrief verstuurd. Bij overtreding wordt een boete opgelegd.

Verkeersboete

Als u zich niet houdt aan de verkeersregels, dan is dat een verkeersovertreding en riskeert u een boete. U ontvangt de verkeersboete als een beschikking per brief van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). U betaalt ook aan het CJIB. Als u het niet eens bent met de beschikking, dan kunt u bezwaar maken via het CJIB.

Minimaal 3 jaar actief

De camera’s blijven minimaal 3 jaar operationeel. Daarna wordt de handhaving met camera’s op deze locaties geëvalueerd.

Privacy

De gemeente gaat zorgvuldig om met de (kenteken)gegevens. Bevoegde BOA’s bekijken de foto’s in een beveiligde omgeving en gaan hier vertrouwelijk en integer mee om. De gemeente wist de gegevens van voertuigen (foto en kenteken) die geen overtreding hebben begaan. Bij een overtreding slaat de gemeente de foto, het kenteken, tijdstip en de locatie van de overtreding op. Dit doen we in een beveiligde omgeving en maximaal 5 jaar. In onze privacyverklaring leest u hier meer over.

Er zijn zogeheten ANPR-camera’s geplaatst bij de IJsselmondse Knoop en de Kilweg. Deze afkorting staat voor Automatic Number Plate Recognition. In totaal hangen er elf camera’s. Vier van deze camera’s hangen bij de Kilweg en de overige zeven hangen bij de IJsselmondse Knoop. De camera’s zijn aangesloten op het landelijke ANPR-netwerk, wettelijk toegestaan en worden alleen door de politie gebruikt. Al het inkomend en uitgaand verkeer wordt vastgelegd. Hierdoor kunnen kentekens eenvoudig worden uitgelezen in verschillende situaties. Dankzij de cameragegevens kan de politie bijvoorbeeld achteraf vaststellen of een voertuig op een bepaald moment op een bepaalde locatie aanwezig was. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld autodieven, inbrekers en (voortvluchtige) criminelen opsporen, zowel op heterdaad als achteraf.

De tien toezichtcamera’s bij het NS-station zijn vervangen door tien gloednieuwe exemplaren. Er staan camera’s op het parkeerdek, bij de ingang van het NS Station (kant van de bushalte) en in de fietstunnel. De nieuwe systemen bieden meer kans op het verkleinen van overlast, auto-inbraak en (fiets)diefstallen en het beter monitoren van zulke criminaliteit.

Samen met de politie is besloten om flexibele camera’s in te gaan zetten. Bij het restaurant Vrijenburg worden twee camera’s geplaatst, onder andere op de parkeerplaats waar sprake is van overlast. Een derde camera wordt geplaatst bij de rotonde tegenover de parkeerplaats Dierensteinweg. Met behulp van deze camera’s kan de politie bij incidenten en meldingen terugkijken wat er is gebeurd en eventueel verdachte personen opsporen. Ook wordt bekeken of het gelet op de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om ook op andere locaties zoals de Middenbaan, de Dierensteinweg, Doormanplein en Havenhoofd, camera’s in te gaan zetten. Om de veiligheidsproblematiek op deze locaties in kaart te brengen wordt er samengewerkt met de politie.