Cameraprojecten

De gemeente vindt de veiligheid van inwoners ontzettend belangrijk. Het aanpakken van overlast en criminaliteit en het verbeteren van het veiligheidsgevoel krijgt daarom de komende jaren extra aandacht. Hoe? Door de inzet van meer handhaving en preventieve maatregelen. Een van deze maatregelen is het zorgen voor meer en beter cameratoezicht.

Er zijn zogeheten ANPR-camera’s geplaatst bij de IJsselmondse Knoop en de Kilweg. Deze afkorting staat voor Automatic Number Plate Recognition. In totaal hangen er elf camera’s. Vier van deze camera’s hangen bij de Kilweg en de overige zeven hangen bij de IJsselmondse Knoop. De camera’s zijn aangesloten op het landelijke ANPR-netwerk, wettelijk toegestaan en worden alleen door de politie gebruikt. Al het inkomend en uitgaand verkeer wordt vastgelegd. Hierdoor kunnen kentekens eenvoudig worden uitgelezen in verschillende situaties. Dankzij de cameragegevens kan de politie bijvoorbeeld achteraf vaststellen of een voertuig op een bepaald moment op een bepaalde locatie aanwezig was. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld autodieven, inbrekers en (voortvluchtige) criminelen opsporen, zowel op heterdaad als achteraf.

De tien toezichtcamera’s bij het NS-station zijn vervangen door tien gloednieuwe exemplaren. Er staan camera’s op het parkeerdek, bij de ingang van het NS Station (kant van de bushalte) en in de fietstunnel. De nieuwe systemen bieden meer kans op het verkleinen van overlast, auto-inbraak en (fiets)diefstallen en het beter monitoren van zulke criminaliteit.

Samen met de politie is besloten om flexibele camera’s in te gaan zetten. Bij het restaurant Vrijenburg worden twee camera’s geplaatst, onder andere op de parkeerplaats waar sprake is van overlast. Een derde camera wordt geplaatst bij de rotonde tegenover de parkeerplaats Dierensteinweg. Met behulp van deze camera’s kan de politie bij incidenten en meldingen terugkijken wat er is gebeurd en eventueel verdachte personen opsporen. Ook wordt bekeken of het gelet op de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om ook op andere locaties zoals de Middenbaan, de Dierensteinweg, Doormanplein en Havenhoofd, camera’s in te gaan zetten. Om de veiligheidsproblematiek op deze locaties in kaart te brengen wordt er samengewerkt met de politie.