Buurtpreventie

De vrijwilligers van buurtpreventie zijn de extra ogen en oren van politie en gemeente in de wijk. Ze zetten zich in voor een veilige en leefbare woonomgeving. Buurtpreventie Barendrecht bestaat uit een preventieteam, een leefbaarheidsteam en WhatsApp-groepen.

De vrijwilligers van de buurpreventie zijn oplettende inwoners. Zij zetten zich in voor de veiligheid en leefbaarheid van hun wijk. Zij hebben een preventieve taak. Door regelmatig zichtbaar in de wijk te zijn voorkomen zij bijvoorbeeld overlast en inbraken.
Als wijkbewoner weten zij het beste wat ongewoon en verdacht is in de buurt. Als het nodig is, kunnen zij snel contact opnemen met de gemeente of de politie.

  • Het preventieteam houdt zich voornamelijk bezig met de leefbaarheid en veiligheid in de wijk/gemeente.
  • Het team is zichtbaar aanwezig en doet mee aan preventieve acties.
  • Het preventieteam surveilleert te voet of met de fiets door de wijken.
  • Het team heeft een waarnemende functie en meldt verdachte of onveilige situaties bij de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de gemeente en/of bij de politie.
  • Ook wordt het preventieteam ter ondersteuning ingezet op verzoek van politie en boa’s.

Er is regelmatig overleg met de politie en de gemeente. Tijdens dit overleg worden de bijzonderheden in de wijk besproken.

Bij het leefbaarheidsteam gaat het om de leefbaarheid in de wijken. Leden van het leefbaarheidsteam helpen mee om de wijken schoon, heel en veilig te houden. Bijvoorbeeld door een melding te doen van kapotte straatlantaarns, zwerfvuil of gevaarlijke situaties als het gaat om straatmeubilair of voetpaden.

In Barendrecht zijn via buurtpreventie per postcode diverse WhatsApp-groepen actief.

Wilt u deelnemen aan zo’n groep? Meld u dan aan bij de website van Buurtpreventie Barendrecht. Door een bericht te plaatsen in de WhatsApp-groep van uw gebied ontvangen meer mensen uit uw omgeving de melding en kunnen dan mee gaan kijken.
Waar nodig kan er in de groep overlegd worden of iemand de politie moet informeren.
Komt er een melding binnen vanuit een WhatsApp-groep? Dan kan het buurtpreventieteam meedenken, adviseren en waar mogelijk extra aanwezig zijn of de politie inschakelen.

U werkt als lid van het preventieteam samen met andere partners aan de veiligheid en sociale betrokkenheid in uw buurt of wijk. Integriteit en vertrouwen zijn hierbij belangrijke onderdelen. Daarnaast bent u flexibel en sociaal vaardig en kunt u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.
Als lid van dit team krijgt u vooraf een training.

Als vrijwilliger voor het leefbaarheidsteam kunt u direct aan de slag. Als lid van dit team helpt u mee de wijken schoon, heel en veilig te houden. Dit doet u door het melden van bijvoorbeeld kapotte straatlantarens, zwerfvuil, gevaarlijke situaties aan het straatmeubilair of op de voetpaden.

Hoeveel tijd en wanneer u beschikbaar bent, stemt u altijd af met de coördinator buurtpreventie. Uw inzet is ook afhankelijk van het aantal vrijwilligers in het gebied. We verwachten echter wel dat u zich tenminste 1 uur per week inzet voor het preventieteam.

De gemeente kent geen vrijwilligersbijdrage. Wij zorgen er wel voor dat u geen kosten hoeft te maken. U krijgt als lid van het preventieteam passende kleding, een speciale uitrusting (zaklamp, portofoon, EHBO-koffer en opbergtasje) en een vergoeding voor de kosten voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Voor iedere vrijwilliger heeft de gemeente Barendrecht een passende verzekering.

Nee, u kunt in het gehele gebied ingezet worden. U stemt dit af binnen het team en met de coördinator buurtpreventie.

Wilt u iets doen voor uw gemeente? Word dan lid van buurtpreventie. Via de website van Buurtpreventie Barendrecht kunt u zich aanmelden. Na uw aanmelding nodigt de coördinator buurtpreventie u uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunt u vragen stellen en kijken we samen of buurtpreventievrijwilliger iets voor u is. Een vrijwilliger van het preventieteam moet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Als u een strafblad heeft, kunt u zich niet aanmelden.

Als u getuige bent van een inbraak, dan belt u direct 112!
Wij vragen niet van u om criminelen zelf aan te spreken of achterna te gaan. Wel vragen we of u extra alert wilt zijn op zogenaamde ‘merktekens’ van inbrekers. Voordat inbrekers toeslaan gebruiken zij namelijk vaak verschillende trucs om te ontdekken of de bewoners thuis zijn. Voorbeelden hiervan zijn takjes tegen de deur, briefjes tussen de deur en de deurpost of plakband op, bijvoorbeeld, scharnieren en sleutelgaten.
Ziet u iets verdachts bij een van de woningen in uw wijk? Del dan direct de politie!

Er gaat een grote preventieve werking uit van opvallende kleding. De reflecterende kleding valt zowel overdag als s nachts goed op. De buurtbewoners voelen zich veiliger als ze weten dat er in hun buurt een team actief is dat opvallend te werk gaat.