Camera in Beeld

Camera in Beeld is een systeem van de politie waar inwoners en bedrijven vrijwillig hun beveiligingscamera(‘s) kunnen aanmelden. Dankzij deze informatie weet de politie per straat welke beveiligingscamera’s beschikbaar zijn. Als er een misdrijf is gepleegd waarbij camerabeelden kunnen helpen om de daders op te sporen, kan de politie die beelden opvragen bij de camera-eigenaren.

In het systeem Camera in Beeld houdt de politie per straat bij:

  • welke beveiligingscamera’s beschikbaar zijn
  • wie de eigenaar is
  • hoe lang de beelden worden bewaard

Met beelden van uw beveiligingscamera(’s) kunt u de politie helpen bij opsporingsonderzoeken als er bij u in de buurt een misdrijf, bijvoorbeeld een overval of inbraak, is geweest. Het is handig dat de politie vooraf weet waar beveiligingscamera’s hangen om achteraf gemakkelijker beelden op te kunnen vragen.

Via website van de politie kunt u uw camera aanmelden. Ook vindt u hier meer informatie over de databank en de voorwaarden waar uw camera aan moet voldoen.

Nee, de politie kan niet live meekijken met uw aangemelde camera(‘s). Ze weten alleen waar de camera hangt. Pas nadat er een misdaad is geweest, neemt de politie contact op met de eigenaar van de camera voor de beelden.