Vergunning voor aanbieders van deelfietsen en deelscooters

Deeltweewielers zoals deelscooters en (elektrische) fietsen zijn een duurzame oplossing voor inwoners van Barendrecht die hier op afroep gebruik van willen maken. Het is een nog relatief nieuwe, duurzame manier van mobiliteit. Maar deeltweewielers kunnen ook voor hinder en overlast zorgen. Het komt voor dat dergelijke tweewielers ergens worden achterlaten waar ze niet thuishoren, of dagenlang bij iemand voor de deur op de stoep geparkeerd worden. Aanbieders moeten ervoor zorgen dat die overlast snel wordt opgelost én voorkomen wordt. Daarom voert de gemeente een vergunningsplicht met regels in voor aanbieders van deeltweewielers. Het gaat hierbij om ‘schaarse’ vergunningen.

Barendrecht heeft ruimte voor maximaal 200 stuks:

  • 120 elektrische deelfietsen
  • 80 elektrische deelscooters.
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Om een vergunning te kunnen krijgen, zijn regels vastgesteld waar een aanbieder aan moet voldoen. Hieronder valt bijvoorbeeld een veiligheidsplan, mobiliteitsplan en een monitoringsplan. Hierin moet zijn vastgelegd op welke manier de aanbieder toezicht houdt op de tweewielers in de openbare ruimte en op welke manier bij hinder en overlast wordt gehandhaafd. Daarnaast moet de aanbieder bijvoorbeeld aangeven hoe zij bijdragen aan het veranderen van keuzes voor vervoer van bewoners en werknemers en hoe zij de tweewielers iedere 48 uur over de gemeente gaan verdelen. Het moet voordat men in aanmerking komt voor een vergunning ook duidelijk zijn hoe het gebruik wordt gemonitord, op welke de locaties men de tweewielers wil aanbieden en hoe de verdeling over de gemeente eruit ziet.

Via de knop ‘Aanvragen’ bovenin vraagt u als bedrijf de vergunning deeltweewielers aan met eHerkenning, betrouwbaarheidsniveau eH3.

Nodig bij uw aanvraag

Om in aanmerking te komen moeten de volgende documenten aangeleverd worden:

  • Recent uittreksel Kamer van Koophandel (<6 maanden)
  • Een ondernemingsplan
  • Een veiligheidsplan
  • Een mobiliteitsplan
  • Een monitoringsplan
  • Een gemeenteplattegrond met daarop weergegeven de locaties en verdeling van de deeltweewielers.

Indieningstermijn

De termijn voor het indienen van de aanvraag is gestart op 23 januari 2023 en sluit na 8 weken, op 20 maart 2023.

Het maximum per aanbieder is respectievelijk 60 en 40. Er zijn dus per soort tweewieler maximaal 2 vergunningen voor aanbieders beschikbaar. Zonder vergunning is het niet toegestaan deeltweewielers aan te bieden in onze gemeente. Als er meer aanvragen worden ingediend dan er vergunningen beschikbaar zijn volgt na sluitingsdatum een openbare loting. Uiterlijk 4 weken na loting wordt de definitieve keuze bekend gemaakt. U ontvangt hierover een brief.