Terras voor uw zaak

Wilt u een terras beginnen bij uw café of restaurant? Of wilt u uw terras wijzigen (vergroten of verkleinen)? Vraag dan een exploitatievergunning aan. Vraag de vergunning ook aan als het terras op uw eigen grond staat.

Wilt u (permanente) schermen, afdaken of vlonders gebruiken? Dan heeft u hiervoor in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig. Overleg altijd vooraf met ons over uw plannen. Check of u een omgevingsvergunning nodig heeft in het Omgevingsloket.

Omgevingswet

Door de komst van de Omgevingswet is de manier van aanvragen per 1 januari 2024 veranderd. Klik hier voor meer informatie over de Omgevingswet.

Vraag de vergunning aan via de Exploitatievergunning.

Als u een vergunning aanvraagt voor een nieuw of groter terras, kijken we onder andere of het terras niet zorgt voor:

  • geluidsoverlast
  • verkeershinder

De kosten zijn: € 97,10.

Voor het aanvragen van een wijziging vult u het wijzigingsformulier in. U heeft hier eHerkenning voor nodig.