Bibob-onderzoek

De gemeente mag uw achtergrond en uw bedrijf onderzoeken als u een vergunning of subsidie aanvraagt. Of wanneer u deze vergunning of subsidie al heeft. Dit doen we met een Bibob-onderzoek. Bibob staat voor de ‘Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’.

Tijdens het Bibob-onderzoek kijken we of er een risico is dat u de vergunning of subsidie gebruikt of gaat gebruiken voor criminele activiteiten. We kunnen een Bibob-onderzoek uitvoeren bij vergunningen voor evenementen, horeca, omgevingsvergunningen bouw, vastgoedtransacties, subsidies en aanbestedingen.

 • U vult een Bibob-vragenformulier in en levert bewijsstukken aan. Voor vragen over het aanleveren van bewijsstukken voor horeca kunt u contact opnemen met team APV en Bijzondere Wetten via apv@barendrecht.nl. Voor overige vragen en het aanleveren van bewijsstukken kunt u contact opnemen met het Bibob-team via bibob@barendrecht.nl.
 • Als u dit vragenformulier invult namens meerdere bestuurders en/of vennoten, dan moeten zij u machtigen. Voeg hiervoor een schriftelijke machtiging toe. Alle bestuurders en/of vennoten moeten deze machtiging ondertekenen.
 • Het Bibob-team start een onderzoek. Dit duurt tot 8 weken. Dit mogen we 1 keer met 4 weken verlengen.
 • We onderzoeken uw achtergrond en die van uw bedrijf. Denk daarbij aan:
  • de activiteiten van uw bedrijf
  • wie er beslist in uw bedrijf
  • het geld waarmee u de activiteiten betaalt
  • de mensen met wie u samenwerkt
 • Als we na het onderzoek denken dat u betrouwbaar bent, krijgt of houdt u de vergunning of subsidie.
 • Twijfelen we nog? Dan vragen we een Bibob-advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob. U krijgt hierover bericht.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen het onderzoek. U kunt ook geen bezwaar maken tegen de uitslag van het onderzoek.

Uitkomst Bibob-onderzoek

Blijkt uit het Bibob-onderzoek dat er gevaar bestaat dat uw bedrijf betrokken is bij criminele activiteiten? Dan kunnen we uw aanvraag tot vergunning of subsidie weigeren. Als u de vergunning of subsidie al heeft, dan kunnen we die stopzetten.

Voor het invullen van deze formulieren heeft u eHerkenning eH3 nodig.