Informatieverzoeken en Woo-verzoeken

Wilt u informatie over de gemeente ontvangen? U kunt hiervoor een informatieverzoek of Woo-verzoek indienen. De Wet open overheid is bedoeld om de overheid transparanter te maken. Wilt u informatie over de gemeenten ontvangen? Dat kan via de volgende stappen:

 1. Informatie zelf opzoeken
 2. Advies vragen aan de Informatiecontactpersoon
 3. Een informatieverzoek of een WOO-verzoek doen
 4. Een Woo-verzoek indienen

Informatie zelf opzoeken

We maken al veel informatie openbaar over ons beleid en uitvoering. Veel daarvan staat op deze website. Dat is snel en makkelijk.

Informatiecontactpersoon

Heeft u speciale informatie nodig? Of weet u niet precies wat u nodig heeft? Wellicht kan de Informatiecontactpersoon u helpen.

Advies vragen aan de Informatiecontactpersoon

De Informatiecontactpersoon geeft u advies of uitleg als u:

 • wilt weten welke informatie bij de gemeente aanwezig is
 • wilt weten hoe u informatie kunt opvragen bij de gemeente
 • twijfelt tussen een informatieverzoek of een Woo-verzoek
 • uitleg wilt over hoe u een Woo-verzoek kunt doen

Mail uw vraag naar webteam@bar-organisatie.nl. We beantwoorden vragen per e-mail binnen twee werkdagen. Of bel via telefoonnummer 14 0180. De contactpersoon neemt binnen een werkdag contact met u op. In het gesprek vertelt u welke informatie u zoekt en krijgt u advies of uitleg. Met deze uitleg en advies kunt u een Woo-verzoek doen via de website of post.

Wilt u documenten van de gemeente Barendrecht en/of BAR-organisatie hebben, dan kunt u of een informatieverzoek of een Woo-verzoek indienen. Wat is het verschil?

Informatieverzoek

Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar. Voor een informatieverzoek stuurt u een mail naar website@barendrecht.nl. Met als onderwerp: Informatieverzoek. Of bel via telefoonnummer 14 0180.

Woo-verzoek

Een Woo-verzoek doet u als :

 • u informatie wilt die gaat over een taak van de gemeente of over een organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente;
 • u uw eigen dossier, uw bedrijfsdossier of het dossier van overleden familieleden wilt bekijken
 • u informatie wilt voor het doen van onderzoek
  • Dit is alleen mogelijk voor onderzoekers. Zij kunnen documenten bekijken waarin de informatie niet onleesbaar is gemaakt, tenzij het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren. Die zijn wel onleesbaar gemaakt.

Bedenk vooraf welke soort informatie u wilt opvragen via het Woo-verzoek. Dan kunnen wij u sneller helpen. Geef ook aan hoe u de informatie wilt ontvangen: digitaal is gratis, op papier kost geld.

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Wij kunnen deze termijn verlengen met 2 weken. Wijzen we uw verzoek af? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Een Woo-verzoek indienen kan op de volgende twee manier, via:

 • Het online formulier of
 • Per brief (Postbus 501, 2990 EA Barendrecht).

Bent u vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of van ander persoon? Voeg dan een machtiging toe.

Woo-verzoek via online formulier

Bij het online formulier Woo-verzoek indienen logt u in met DigiD of eHerkenning. Lees meer over DigiD of eHerkenning.

Woo-verzoek per brief

Stuur uw brief naar: Gemeente Barendrecht, T.a.v. Woo-contactpersoon, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht

 • Schrijf in uw brief: Ik wil een Woo-verzoek doen
 • Vertel duidelijk welke informatie u wilt ontvangen of welke documenten u wilt inzien. Vertel ook om welke periode het gaat.
 • Vertel hoe u de informatie wilt ontvangen. Digitaal is gratis, op papier kost geld.
 • Wilt u eerst met iemand praten en in dat gesprek uw Woo-verzoek doen? Dan kunt u contact opnemen met onze Woo-contactpersoon

Wij kunnen de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kunnen we u uitnodigen de documenten te komen bekijken. De woo-verzoeken en woo-besluiten worden zonder persoonsgegevens gepubliceerd.