Inzien basisregistratie personen

In onze basisregistratie personen (BRP) staan uw gegevens opgenomen. U kunt uw eigen gegevens inzien en die van uw kinderen onder de 18 jaar. Er moet hiervoor wel sprake zijn van ouderlijk gezag.

Log in op MijnOverheid

Via MijnOverheid kunt u zelf uw gegevens of die van uw minderjarige kinderen bekijken.

  • Log in met uw DigiD
  • Klik daarna op ‘Persoonlijke gegevens’ bovenaan de pagina. Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens bekijken.

U kunt ook op de pagina ‘Gedeelde persoonsgegevens’ bekijken met welke organisaties de overheid uw persoonsgegevens deelt. Het overzicht op deze pagina laat zien welke organisaties automatisch uw gegevens krijgen als hier iets in verandert, bijvoorbeeld als u gaat verhuizen. We geven de gegevens altijd door aan:

  • de Belastingdienst
  • de Rijksdienst voor het Wegverkeer (voor kentekens en rijbewijzen)
  • de Sociale Verzekeringsbank (AOW en kinderbijslag)
  • het ministerie van Justitie (vanwege het strafrecht)
  • notarissen (vanwege het erfrecht)

Download de MijnGegevens App

De MijnGegevens app toont alle persoonlijke gegevens uit MijnOverheid handig en overzichtelijk in één app. Het gaat hierbij om persoons- en familiegegevens, inkomen en alimentatie, WOZ en kadastraal, diploma’s en geregistreerde voertuigen. Ook is het mogelijk om belangrijke data zoals de verloopdatum van uw paspoort of identiteitskaart via de app direct in de agenda zetten.

Download de MijnGegevens app

U kunt ook gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) laten weghalen. Bijvoorbeeld als u geadopteerd bent. Of uw kind is jonger dan 16 jaar en geadopteerd. U kunt gegevens van voor de adoptie laten verwijderen. Ook na een geslachtsverandering kunt u gegevens laten verwijderen. Vraag dit schriftelijk bij ons aan.

Heeft u nog vragen? Stel deze dan via het contactformulier.