Basisregistratie personen (BRP), geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet aan bepaalde instanties door te geven. U kunt deze geheimhouding (ook wel verstrekkingsbeperking genoemd) ook weer stopzetten.

DigiD Logo

Log in met DigiD.

Aanvragen geheimhouding

U geeft dit eenvoudig online door. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Voor het stopzetten van de geheimhouding gebruikt u hetzelfde formulier.

We verwerken uw aanvraag voor het aanvragen of stopzetten van de geheimhouding binnen 4 weken.

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. We geven dit automatisch door aan de gemeente waar u gaat wonen.

Uw gegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid.

De gemeente geeft nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren.

Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:

  • advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
  • niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).