De Provincie heeft in 2017 het Vaanplein en Bedrijventerrein-Oost (BT-Oost) aangewezen voor het plaatsen van windmolens. Daar hebben we geen invloed meer op. Dat er windmolens in Barendrecht komen staat dus vast. We weten alleen nog niet wanneer. Er is namelijk nog geen bouwaanvraag. We willen ons wel alvast voorbereiden op de komst van windmolens.

Uw mening

Wij willen samen met inwoners en de provincie kijken waar we nog invloed op uit kunnen oefenen. Denk bijvoorbeeld aan waar de windmolens precies binnen de gebieden Vaanplein en BT-Oost komen, hoe hoog ze worden, op welke manier ze zo min mogelijk geluid geven etc. Dat zijn we nu aan het voorbereiden. U kunt straks op verschillende manieren uw mening geven. Het maakt daarbij niet uit of u voor of tegen de plannen van de Provincie bent of het nog niet weet.

Op basis van de verzamelde informatie geven we onze voorwaarden mee aan de toekomstige ontwikkelaar van windmolens en maken we afspraken. Uiteraard kunt u vervolgens ook nog uw mening geven of bezwaar maken via de formele inspraakprocedure van het bestemmingsplan.  

Duurzame energie

De Rijksoverheid wil dat in 2050 de energievoorziening in Nederland bijna helemaal duurzaam is. De uitstoot van CO2 (broeikasgassen) is dan 80-95% minder vergeleken met 1990. Kijk voor alle afspraken over energie op een rij ook op de website van de Rijksoverheid.

Om aan de toenemende behoefte aan duurzame stroom te voldoen, stimuleert de gemeente andere duurzame bronnen zoals zonne-energie. Samen met de raad kijken we naar aan aanpak waarbij we onze impact op het klimaat verkleinen. Voor de windmolens op de door de Provincie aangewezen locaties, gaan het college en de raad op zoek naar zoveel mogelijk speelruimte en invloed.

Op 29 september 2019 stemden alle raadsleden in met een klimaataanpak waarbij extra locaties voor windmolens in Barendrecht uitgesloten zijn. De leefbaarheid in dit drukke stukje Nederland blijft voor ons een groot punt van zorg. Leefbaarheid gaat over fijn wonen en leven, nu en in de toekomst. Daarom zoeken we naar andere duurzame oplossingen voor mens en planeet die ook financieel haalbaar zijn.

Vragen

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met  de gemeente Barendrecht via windenergie@barendrecht.nl.