Duurzame energie

Windenergie, windturbines - er wordt in ons land veel over gepraat en geschreven. Wat is de situatie in Barendrecht als het over windenergie gaat?

Internationale afspraken

Europa en Nederland hebben afspraken gemaakt over energie en klimaat. De Europese Unie heeft als doel dat in het jaar 2020 20 procent van het energieverbruik door duurzame energie wordt opgewekt. Het aandeel duurzame energie in Nederland is nu ongeveer 5,9 procent. Nederland heeft een doelstelling van 14 procent in 2020. Het Rijk wil dat onder meer bereiken met windenergie op land en op zee. In 2020 moet 6.000 megawatt aan windenergie op land gerealiseerd zijn. Provincies en gemeenten zijn verplicht daaraan een bijdrage te leveren.

Afspraken met 14 gemeenten

Om invulling te geven aan deze doelstelling hebben 14 gemeenten in de stadsregio Rotterdam (waaronder Ridderkerk) afspraken gemaakt met de provincie Zuid-Holland, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en de Nederlandse Wind Energie Associatie. De afspraken staan in het convenant ‘Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam’. Het convenant heeft tot doel om minimaal 150 megawatt aan windenergie in de stadsregio Rotterdam te realiseren voor 2020.

Windmolens op het Vaanplein  

Eind 2017 zijn in de Rotterdamse regio door de provincie Zuid-Holland zestien locaties in een besluit vastgelegd voor windenergie. Aan dit besluit lag een PlanMER (milieu effect rapportage) ten grondslag waarvoor destijds zienswijzen zijn ingebracht. Dit genomen besluit kan niet meer ongedaan worden gemaakt, het is namelijk onherroepelijk.

Er is op een later moment nog bezwaar en beroep mogelijk op de ruimtelijke procedures die de toekomstige exploitant moet doorlopen. Het gaat dan om een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning die al dan niet gelijktijdig worden ingediend.

Meer informatie over de locatie, het hoe & waarom van deze windmolens, vindt u op de website Windenergie Vaanplein en op de pagina Windmolens nabij het Vaanplein voor zo min mogelijk overlast.

U kunt het ‘Haalbaarheidsonderzoek Vaanplein, september 2020, Arcadis' opvragen door een mail te sturen aan energietransitie@barendrecht.nl.

Regionale energieopgave

In regionaal verband op gaan we op weg naar een CO2 neutrale omgeving. De gemeente heeft de regie om op lokaal niveau te zorgen dat alle wijken aardgasvrij zijn en dat we in 2050 CO2 neutrale wijken kennen. Dit doen we door gebruik te maken van schone en duurzamere energiebronnen in huis.  Ook in regionaal verband wordt bekeken hoe we naar een CO2 neutrale maatschappij kunnen gaan. Bij de uitwerking van de plannen straks worden inwoners, bedrijven en verenigingen nauw betrokken. Kijk voor meer informatie op de pagina Regionale Energie Strategie.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de gemeente Barendrecht via energietransitie@barendrecht.nl.

Veelgestelde vragen

Mag dat zomaar, ergens een windturbine neerzetten? Hoe hoog zijn de windturbines? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u op de pagina Veelgestelde vragen over windenergie.