Voorwerp plaatsen op of aan de weg

Voor het plaatsen van bijvoorbeeld een container of steiger op de openbare weg heeft u toestemming van de gemeente nodig.

 • Vul het formulier Voorwerp plaatsen op of aan de weg in als u voor bouwwerkzaamheden een voorwerp op de openbare weg wil plaatsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een:
  • steiger
  • (auto)laadkraan
  • puincontainer
  • mobiel toilet
  • bouwkeet
 • Vul het formulier minimaal 3 weken van tevoren in.
 • Als particulier logt u in met DigiD, als organisatie met eHerkenning.
 • Geef in het formulier informatie over:
  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen
  • de plaats waar het voorwerp komt te staan
  • de grootte van het voorwerp
  • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen.
 • Voeg een situatietekening (of foto) aan het formulier toe.

Gebruik dit formulier niet voor (kleine) evenementen. Kijk hiervoor op de pagina Evenement organiseren.

Er is geen aanvraag mogelijk voor het plaatsen van opslagcontainers voor het tijdelijk opslaan van huisraad bij een verbouwing of iets dergelijks. Hiervoor zijn andere opties via verhuurbedrijven.

 • Ontheffing: € 10,70
 • Kosten ingebruikname gemeentegrond:
  • per dag: € 28,80
  • per week: € 44,00

Let op: Er wordt geen terugbetaling gegeven over een niet gebruikte periode.

We beslissen binnen 3 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer met 8 weken verlengen.

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Voor vragen kunt u terecht bij de medewerkers van team APV en Bijzondere Wetten via 14 0180. U kunt ook mailen naar apv@barendrecht.nl.