Evenement organiseren, melding of vergunning

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Barendrecht? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan of doet u een melding van een evenement. Wat u moet doen, hangt onder andere af van het soort evenement, het tijdstip, de geluidsbelasting, openbare orde en veiligheid.

DigiD Logo eHerkenning logo

Log in met DigiD of eHerkenning. Lees meer over DigiD of eHerkenning.

Melden vergunningsvrij evenement
DigiD Logo eHerkenning logo

Log in met DigiD of eHerkenning. Lees meer over DigiD of eHerkenning.

Aanvragen evenementenvergunning

 • Organiseerde u eerder een A-evenement en wilt u hiervoor opnieuw een vergunning aanvragen? Ga naar Terugkerend A-evenement organiseren.
 • Organiseert u een 0-evenement? Doe een melding voor een vergunningsvrij evenement.
 • Organiseert u voor het eerst een A-evenement? Vraag dan een evenementenvergunning aan. Doe de aanvraag minimaal 8 weken voor het evenement.
 • Organiseert u een B- of C-evenement? Doe de aanvraag minimaal 12 weken voor het evenement.

Organiseert u een B- of C-evenement? Stem de datum van het evenement ruim van tevoren af met onze evenementencoördinator mevrouw Adrie van Dorp via telefoonnummer 14 0180.

Vanaf 1 januari 2024 is het in Nederland verboden om wegwerpplastic te gebruiken, zoals bakjes en bekers voor eten en drinken. In Barendrecht lopen we voor: bij evenementen waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd, is het nu al verboden om wegwerpplastic te gebruiken.

Gebruik maken van alternatieven

Alternatieven zijn bijvoorbeeld voorwerpen gemaakt van duurzamere materialen zoals papier, hout, karton, bamboe, rietsuikerpulp, mais of palmblad. Ook kunt u kiezen voor spullen die hergebruikt kunnen worden en waar u tijdens het evenement statiegeld op heft. Kijk voor inspiratie en tips op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

De regels gelden niet voor kleinschalige initiatieven of buurtfeesten

Deze regels gelden voor alle evenementen waarvoor een vergunning nodig is of waar de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) op van toepassing is, dus bij grotere, commerciële evenementen waarbij eten en drinken verkocht wordt. Dus niet voor kleinschalige initiatieven of buurtfeesten en ook niet voor het uitgeven van eten of drinken als liefdadigheid, zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils doet.

Wat is het doel van de maatregelen?

Het doel van het verbod op wegwerpplastic is om de hoeveelheid wegwerpplastic in het zwerfafval en de gevolgen daarvan voor het milieu terug te dringen. Zo staat het in de ‘Single-use-plastic-regelgeving’ (SUP), die voortkomt uit de Europese SUP-richtlijn.

Een vergunningsvrij evenement valt in de klasse 0-evenement. U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen. Wel moet u online een melding doen bij ons. Doe dit minimaal 5 werkdagen voor het evenement. Een evenement is een 0-evenement als:

 • het gaat om een evenement op eigen terrein, zoals een straatfeest of buurtbarbecue of soortgelijke activiteit op 1 dag
 • er maximaal 150 mensen meedoen
 • het evenement op maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 24.00 uur of op zondag tussen 13.00 en 23.00 uur is
 • er alleen muziek te horen is tussen 08.00 en 23.00 uur
 • het geluidsniveau tussen 10.00 en 23.00 uur op een afstand van 10 meter van de geluidsbron maximaal 80 dB(A) is
 • de verhoging van het geluidsniveau door muziek onder de 10 dB blijft
 • het evenement een organisator heeft
 • er geen extra politie nodig is

De regels bij een 0-evenement zijn:

 • U laat de rijweg of een gedeelte daarvan vrij, zodat het verkeer er langs kan.
 • U gebruikt maximaal 8 objecten, zoals onder andere: partytenten, marktkraampjes en/of (opblaasbare) speeltoestellen.
 • De objecten hebben een vloeroppervlakte van minder dan 20 vierkante meter per object.
 • Podia zijn maximaal 1 meter hoog en hebben geen overkapping of andere windgevoelige objecten.
 • Een opblaasbaar object mag een vloeroppervlakte hebben van maximaal 40 vierkante meter als u een geldig certificaat heeft.

Een A-, B- of C-evenement is een evenement waarbij u een vergunning nodig heeft. Bijvoorbeeld als u alcohol schenkt en/of harde muziek draait. Op deze evenementen moet u zich ook aan regels houden, bijvoorbeeld over waar u materiaal neerzet en hoe u het verkeer rondom het evenement regelt.

 • A-evenementen hebben een laag risico en een beperkte impact op de omgeving en het verkeer.
 • B-evenementen hebben een gemiddeld risico en een verhoogde impact op de omgeving of gevolgen voor het verkeer.
 • C-evenementen hebben een hoog risico en een grote impact op de omgeving/regio of het verkeer.

 • Particulier: inloggegevens DigiD
 • Organisatie: inloggegevens eHerkenning
 • Informatie over:
  • soort evenement
  • verwachte aantal bezoekers en personeel
  • locatie
  • dag(en) en tijdstip(pen) van evenement en op- en afbouw
  • eventuele verkeersoverlast, denk hierbij aan
   • inzet hulpdiensten zoals politie en ambulance
   • wegafzettingen
   • openbare orde, gezondheid en veiligheid
   • eventuele kans op schade aan het milieu, bomen, planten of gebouwen in de buurt

Meesturen

 • Een gedetailleerde situatietekening
 • Indien van toepassing:
  • veiligheidsplan
  • kopie geldige legitimatiebewijzen van de leidinggevenden bij tapontheffing
  • beveiligingsplan (op te stellen door beveiligingsbedrijf)
  • verkeersplan (op te stellen indien er sprake is van parkeerdrukte of wegomleidingen)
  • als u objecten wilt plaatsen: constructietekeningen en berekeningen (bouwboek)

 • Voor een (opblaasbaar) speeltoestel moet u een geldig certificaat hebben. Dit certificaat moet u ter plekke kunnen laten zien als we hierom vragen.
 • Rondom een opgeblazen speeltoestel moet minimaal 1,5 meter vrije ruimte zijn.
 • De ingang van een opblaasbaar speeltoestel moet van de rijweg afgekeerd staan. De ingang moet altijd goed zichtbaar zijn, zodat ouders hun spelende kinderen in de gaten kunnen houden.
 • Een opblaasbaar speeltoestel zit op minstens 3 punten vast aan bijvoorbeeld zware objecten, zonder dat er schade wordt veroorzaakt.
 • Bij windkracht 6 of meer mag een opblaasbaar speeltoestel niet gebruikt worden.

Een gedetailleerde situatietekening van een evenemententerrein bestaat uit een tekening op schaal 1:200 of 1:500.

Geef op de tekening aan (indien van toepassing):

 • waar de activiteiten zijn
 • waar u muziek draait of speelt en waar de geluidsboxen staan
 • waar de alcoholschenkpunten staan
 • waar de plaatsen zijn waar eten wordt bereid met warmtebron
 • waar de objecten staan en hoe groot ze zijn
 • de plek waar de tent staat op het terrein
 • de plaats én breedte van de uitgangen in de tent
 • de plaatsen van de noodverlichting en blusmiddelen in de tent
 • een kwaliteitsverklaring van het gebruikte tentmateriaal (NEN-normen tentdoek)
 • waar de rijbaan wordt afgesloten
 • waar men buiten de rijbaan rijdt
 • waar parkeerplaatsen komen te vervallen
 • waar de toiletten zijn
 • waar de EHBO-post komt
 • waar fietsenstallingen zijn
 • andere belangrijke situaties

Draaiboek

In een draaiboek staan in tijdsvolgorde welke gebeurtenissen, afspraken en taken bij het evenement horen. U geeft aan wie verantwoordelijk is voor welke taak op welk moment en plaats. U heeft een draaiboek nodig voor een goede organisatie van een evenement en het afbakenen van verantwoordelijkheden.

 • 0-, A, B- en C-evenement voor een ideëel doel: gratis
 • B- en C-evenement met commercieel winstoogmerk: € 327,40
 • Tapontheffing alcohol schenken: € 39,40

 • We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag compleet hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Meld bij ons waarom het evenement niet doorgaat. Bel team APV en Bijzondere Wetten via 14 0180. U kunt ook mailen naar apv@barendrecht.nl.

Meld uw openbare evenement gratis aan voor vermelding in de evenementenkalender op de website Barendrecht bruist. Stuur uw informatie of een persbericht over het evenement: info@barendrechtbruist.nl.

 • Sluit de juiste verzekeringen af. Als organisator bent u verantwoordelijk voor uw bezoekers, deelnemers en vrijwilligers. Ook bent u voor veel zaken aansprakelijk. De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten. Vrijwilligers zijn automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit betekent dat zij verzekerd zijn als zij een ongeluk krijgen of schade veroorzaken.
 • Zorg voor basishulpverlening. Kijk voor de landelijke regels op de pagina Brandveiligheid.
 • Wilt u vuurwerk afsteken? Dit moet u melden bij de provincie Zuid-Holland.
 • Misschien moet u nog andere vergunningen, meldingen of ontheffingen aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bingo, loterij of kansspel organiseert, alcohol schenkt of een feest geeft in een horecabedrijf of bij een vereniging.

Bel team APV en Bijzondere Wetten via 14 0180. U kunt ook mailen naar apv@barendrecht.nl.