Wijkteams

In Barendrecht zijn diverse wijkteams actief. Als u informatie, advies en/of ondersteuning nodig heeft op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen kan het wijkteam u ondersteunen. In de wijkteams werken deskundigen op het gebied van onder andere opvoedvragen, ouderenproblematiek, wonen, mantelzorg, werk, eenzaamheid, verslaving, schulden en huiselijk geweld.

De medewerker van het wijkteam ondersteunt u bij het duidelijk krijgen van uw eigen vraag of probleem. Samen onderzoekt u wie kan helpen bij de beantwoording van uw vragen of de oplossing van uw problemen. In eerste instantie kijkt u wat u zelf kunt doen, wat u samen met familie buren en vrienden kunt oplossen en waar ondersteuning vanuit het wijkteam gewenst is. Als specialistische zorg nodig is, begeleidt het wijkteam u in het vinden hiervan. Zij kennen ook de organisaties in uw omgeving die iets zouden kunnen betekenen. Het wijkteam behandelt alle aanvragen vertrouwelijk. Aan de dienstverlening door het wijkteam zijn geen kosten verbonden.

Als u hulp wilt, maar nog niet zeker weet welke hulp nodig is: 

Aanmelden voor Wijkteams

Als u weet welke hulp nodig is en u contact heeft gehad met een zorgaanbieder:

Aanvraag voor Jeugdhulp

In deze video op YouTube vertellen mensen uit het wijkteam wat zij allemaal doen of voor u kunnen betekenen.

De wijkteams zijn bereikbaar via:

U kunt op 2 manieren aan ons vertellen dat u hulp nodig heeft:

Aanmelden Wijkteam

Als u hulp wilt, maar u niet weet wat er nodig is voor deze hulpaanvraag, meld u dan voor het Wijkteam. Dit doet u door het aanmeldformulier Wijkteam in te vullen.

Aanvraag Jeugdhulp

Als gezaghebbende ouder(s)/verzorgende of als jongere (als je ouder bent dan 12 jaar) kunt u/jij ook een aanvraag Jeugdhulp indienen. Maak hier alleen gebruik van als u/jij zeker weet wat er nodig is èn u/jij contact hebt gehad met een zorgaanbieder. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier Jeugdhulp.

U kunt ook binnenlopen tijdens een inloopspreekuur.

Locatie Kruidentuin

De spreekuren in de Kruidentuin 8a zijn op:

  • dinsdag van 9.00 tot 10.30 uur
  • donderdag van 14.00 tot 15.30 uur

U kunt zich melden bij de receptie van het CJG en de wijkteams.

Locatie Middeldijkerplein

Het spreekuur op het Middeldijkerplein 248 is op:

  • dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur

U kunt zich melden bij de gastvrouw van de bibliotheek en de wijkteams in ’t Plein.

Belt u dan uw huisarts of de huisartsenpost: 010 290 98 88. Denkt u dat de veiligheid van u, kinderen of andere personen in gevaar is, bel dan 112.

Ook kunt u contact opnemen met de algemene crisisdienst wanneer kinderen betrokken zijn:
Crisis Interventie Team (CIT) van JBRR. Telefonisch bereikbaar op: 010 233 00 00.

Zijn alleen volwassenen betrokken:
Centrum voor dienstverlening (CVD). Telefonisch bereikbaar op: 010 44 010 10 of buiten kantoortijden: 088 357 10 10

Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling:
Veilig Thuis. Telefonisch bereikbaar op: 0800 20 00
Email: info@veiligthuisrr.nl

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over het werk van de wijkteams, dan kunt u hierover een klacht indienen. Uw klacht wordt volgens een vastgestelde procedure klachtenregeling afgehandeld.

Privacy

Als u een beroep doet op voorzieningen uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet dan registreren wij uw persoonsgegevens. In het privacyreglement ligt vast hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.