Bureau Sociaal Raadslieden

De Sociaal Raadslieden van Vivenz bieden hulp. Ze geven informatie en advies over wetten, regelingen en voorzieningen. Bijvoorbeeld over inkomen, voorzieningen en toeslagen. We noemen dit sociaal-juridische hulpverlening. Ook bieden ze hulp om toeslagen en andere voorzieningen aan te vragen of om lastige formulieren in te vullen en brieven te schrijven.

De sociaal raadslieden gaan in gesprek met instanties als mensen er zelf niet meer uitkomen. De hulp van de sociaal raadslieden is gratis en voor inwoners van gemeente Barendrecht.

De sociaal raadslieden helpen met vragen en problemen op het gebied van:

  • Uitkeringen en sociale voorzieningen
  • Studiefinanciering
  • Belastingen (met uitzondering van het invullen van aangiftebiljetten)
  • Wonen
  • Echtscheiding en andere zaken op het gebied van familierecht
  • Arbeidszaken
  • Consumentenzaken
  • Vreemdelingenzaken

U kunt uw vraag stellen of een afspraak maken voor het spreekuur via:

De spreekuren zijn op maandag van 10.00 tot 13.30 uur op het volgende adres:

Bureau Sociaal Raadslieden
Kruidentuin 8a
2991 RK Barendrecht

Papieren meebrengen

Als u naar het spreekuur komt, is het belangrijk dat u alle formulieren en/of brieven die bij uw vraag horen met u meebrengt.