Venten

Venten is het verkopen van goederen aan huis of langs de weg, steeds op een andere plek. Hiervoor heeft u geen vergunning nodig. Voorbeelden van venters zijn kaartverkopers, koekverkopers, ijsverkopers of groenteboeren met mobiele wagens.

  • U mag alleen een korte tijd stil staan, bijvoorbeeld als u een klant helpt.
  • Het mag alleen van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 20.00 uur.
  • U houdt het netjes. U brengt de openbare orde, veiligheid en gezondheid niet in gevaar. U maakt geen lawaai (muziek, microfoon). U zorgt dat het verkeer geen last van u heeft.

Wilt u venten in de gebieden in beheer van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde? Neem dan voor de regels contact op met het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.

Voor vragen kunt u terecht bij de medewerkers van team APV & Bijzondere Wetten via 14 0180. U kunt ook mailen: apv@barendrecht.nl.