Kabels en leidingen leggen, vergunning

Wie de straat, berm of plantsoen wil openbreken voor het werken aan kabels en leidingen, moet dit melden. Denk hierbij aan het aanleggen of verplaatsen van kabels, buizen en ondergrondse objecten. Soms moet er ook een graafmelding (aanvraag instemmingbesluit) worden gedaan.

Melden bij MOOR

U kunt een melding maken via het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR).

 • Netbeheerders uit de regio kunnen bij het MOOR een account aanvragen.
 • (Onder)Aannemers kunnen via deze accounts ook meldingen doen namens de netbeheerder.

Heeft u geen account en wilt u een opbreking in de gemeente melden?

 • (Onder)aannemers nemen contact op met de netbeheerder.
 • Netbeheerders nemen contact op met de helpdesk van het MOOR, via e-mail helpdeskMOOR@psms.nu of telefonisch via 088 23 44 710.

Melden bij Kadaster

Als u met een graafmachine gaat graven, moet u vooraf ook een KLIC-melding maken op de website van het Kadaster.

 • doe de aanvraag uiterlijk 3 werkdagen voor de start van de werkzaamheden.
 • Als u regelmatig een melding doet, kunt u zich op de website van het Kadaster registeren.

Soms is een graafmelding of een MOOR-melding niet genoeg. Bijvoorbeeld als u:

 • nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject plaatst. Vraag dan een aanpassing bestemmingsplan aan.
 • nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject plaatst. Vraag dan een omgevingsvergunning aan.
 • kabels of leidingen boven de grond plaatst. Vraag dan een omgevingsvergunning aan.

 • Voor graafwerkzaamheden voor een tracé dat meer dan 25 meter lang, is een instemmingsbesluit verplicht. De kosten hiervoor variëren. We kijken bijvoorbeeld naar de lengte van het te graven tracé.
 • Ook voor het in behandeling nemen van een graafmelding worden kosten in rekening gebracht.
 • Voor de kosten voor grote en voor kleine werken hanteren wij de tarieven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Kijk voor een actueel overzicht van alle vergunningen en werkzaamheden op de overzichtskaart op de website van het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR).