Winkeluitstalling

Winkeliers mogen hun producten op de stoep voor hun winkel neerzetten. Voor het uitstalen van producten heeft u geen vergunning nodig. De winkeluitstalling moet wel aan bepaalde regels voldoen.

Een uitstalling is bijvoorbeeld een rek met groente en fruit, een mand met kleding of een kippengrill. Ook een speeltoestel voor kinderen is een uitstalling.

  • De winkeluitstalling wordt geplaatst op de stoep in een zone gemeten vanaf de gevel maximaal 1,00 meter diep en maximaal de breedte van de (zij)gevel van het gebouw.
  • De maximale hoogte van de winkeluitstalling is 1,50 meter.
  • Op de stoep moet een onbelemmerde vrije doorgang, in een rechtdoorgaande lijn, zijn.
  • De winkeluitstalling mag alleen tijdens de openingstijden van de winkel op de stoep staan.
  • De zone voor de winkeluitstalling mag niet worden gebruikt als opslagruimte.
  • De zone van de winkeluitstalling en de onmiddellijke omgeving daarvan moeten na sluitingstijd van de winkel veegschoon zijn.

De regels zijn vastgelegd in het Aanwijzingsbesluit artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening. Handhaving controleert op naleving van deze regels.