Subsidie innovatie beschermd wonen regio Rotterdam

Gemeente Barendrecht vormt met 6 andere gemeenten de Beschermd wonen regio Rotterdam. We vinden het belangrijk dat mensen die psychisch kwetsbaar zijn, deel uitmaken van onze samenleving. We streven ernaar dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, of weer zelfstandig gaan wonen door vergroting van zelfregie, samenredzaamheid en participatie. De regio Rotterdam is op zoek naar innovatieve activiteiten die kwetsbare inwoners helpen om (weer) zelfstandig te wonen. U kunt de subsidie (innovatie beschermd wonen regio Rotterdam) aanvragen tot en met 1 mei 2024.

Initiatieven en activiteiten in de volgende gemeenten kunnen in aanmerking komen voor subsidie: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Ridderkerk. Gemeente Rotterdam is centrumgemeente voor bovengenoemde gemeenten betreffende Beschermd Wonen. Om deze reden is de regeling gepubliceerd door de gemeente Rotterdam en dient via de gemeente Rotterdam de subsidie aangevraagd te worden. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie op de website van gemeente Rotterdam.

De subsidie is voor rechtspersonen die activiteiten verrichten voor personen van 18 jaar of ouder met psychische aandoeningen of psychosociale problemen die woonachtig zijn in Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en/of Ridderkerk.

Het totale subsidiebedrag voor 2024 is € 750.000. Dit bedrag kan besteed worden aan meerdere initiatieven.

U kunt subsidieaanvragen voor:

 • het organiseren en uitvoeren van activiteiten die:
  • de instroom van cliënten in beschermd wonen verminderen; of
  • de uitstroom van cliënten uit beschermd wonen bevorderen;
 • het versterken of opbouwen van een steunend netwerk rond de inwoner in de wijk
 • het realiseren van lichtere woonvormen in de wijk.
 • bijdragen aan een passende spreiding van voorzieningen voor beschermd wonen in de regio; of
 • Bijdragen aan de uitstroom van cliënten naar de herkomstgemeente.

U leest hier de complete subsidieregeling.

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail direct na het aanvragen van de subsidie.
 • Op 1 juli 2024 wordt uiterlijk een besluit genomen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. U krijgt dit per brief.

Waar draagt de subsidie aan bij?

De subsidie draagt bij aan het realiseren van de doelen in het Regionaal beleidsplan maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2022-2026 en past binnen de subsidieregeling. De subsidie moet ervoor zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid thuis kunnen (blijven) wonen.

Waarom kan er geen subsidie worden aangevraagd voor activiteiten in de gemeente Rotterdam?

Omdat de gemeente Rotterdam al relatief veel voorzieningen heeft voor de doelgroep kunnen er met deze subsidieregeling geen nieuwe initiatieven worden gestart in de gemeente Rotterdam.