Hondenbelasting

Heeft u een hond? Dan moet u hondenbelasting betalen. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) regelt dit namens de gemeente. De belasting is hoger als u meer honden heeft. Het maakt niet uit of de hond groot of klein is. U betaalt ook als uw hond nooit buiten komt.

U meld uw hond(en) online aan bij SVHW.

U ontvangt als bewijs van de registratie van uw hond een hondenpenning.

Kijk op de website van SVHW voor al uw vragen over hondenbelasting, hondenpenning en hond aan- of afmelden.

Vrijgesteld van hondenbelasting zijn:

  • (blinden)geleidehonden
  • politiehonden
  • honden die in een asiel verblijven
  • puppy’s jonger dan 3 maanden voor zover de puppy’s gelijktijdig met de moederhond door dezelfde persoon worden gehouden.

  • eerste hond: € 110,40
  • tweede hond: € 151,68 (bovenop het tarief van de eerste hond)
  • derde en elke volgende hond: € 168,72 (bovenop het tarief van de eerste en tweede hond)
  • per kennel: € 430,92

De ontvangen hondenbelasting komt helemaal ten goede aan het hondenbeleid.

U ontvangt jaarlijks een aanslagbiljet van SVHW. Op het aanslagbiljet staat aangeven binnen welke termijn u dient te betalen. Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u hiertegen binnen 6 weken na de datum van de aanslag bezwaar maken bij SVHW.