Visie en beleid

In Barendrecht is in 2017 de Cultuurnota gemaakt. Waarom? Omdat veel Barendrechters kunst en cultuur belangrijk vinden. De gemeente Barendrecht wil cultuur een extra impuls geven en zorgen dat meer Barendrechters aan activiteiten meedoen. Kortom: een nog mooier cultureel leven in Barendrecht. Onder andere door een multifunctionele ontmoetingsplek te realiseren in Het Kruispunt en door het aanbod op het gebied van cultuureducatie extra te stimuleren. Dit komt terug in deze nota.

Ook komt het belang van het in gesprek blijven met elkaar en meedoen aan de orde. Om die reden heet de nota ‘Doe Mee met Cultuur!’.

De Cultuurnota is tot stand gekomen in samenspraak en in afstemming met veel betrokken inwoners en culturele organisaties.

Bekijk de volledige Cultuurnota

Gemeente Barendrecht heeft een aantal sterke punten, zoals de verschillende wijken met allemaal een eigen karakter, veel groen in de omgeving en een ondernemersklimaat. Deze sterke punten vormen de unieke gemeente Barendrecht. Om dit unieke karakter te verbeteren en in de toekomst optimaal te benutten stellen we een Omgevingsvisie op. Hierin leggen we de (maatschappelijke en ruimtelijke) kaders van het beleid tot 2040 vast. Deze visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en laat ruimte voor initiatieven vanuit de Barendrechtse samenleving. De visie is de basis voor alle (gemeentelijke) plannen. Het opstellen van een Omgevingsvisie met een actieve betrokkenheid van inwoners is een wettelijke vereiste vanuit de Omgevingswet.

Samen Bouwen aan Barendrecht

Bij het maken van de Omgevingsvisie maken we gebruik van wat er eerder opgehaald is voor de Toekomstvisie Samen Bouwen aan Barendrecht, die in 2018 in opdracht van de gemeenteraad is opgesteld. Deze toekomstvisie is globaler dan de Omgevingsvisie Barendrecht.

Samen de visie opstellen

De Omgevingsvisie stellen we op samen met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. In augustus hebben we een digitale enquête gehouden. De resultaten hebben de gemeenteraad geholpen bij het opstellen van inhoudelijke kaders voor de vervolgstappen in het proces om te komen tot een Omgevingsvisie.

Week van de Omgeving

Van 1 tot en met 5 maart organiseerden we de Week van de Omgeving, met een aantal verschillende workshops. De uitkomsten en resultaten van alle verschillende workshops worden in april gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op die manier krijgt de raad meer inzicht over wat de wensen zijn. De resultaten worden meegenomen in de eerste, ruwe versie van de omgevingsvisie. Deze ruwe versie wordt rond de zomer digitaal toegankelijk gemaakt voor alle inwoners en ondernemers. Ook daarop kan worden gereageerd.

Bekijk hier het Hondenbeleid 2024

Bekijk hier de Milieuopgave Barendrecht

Toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid van het bestand? Mail dan naar website@barendrecht.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.