Gemeente in cijfers

Jaarlijks stellen wij een begroting op met een financiële doorkijk op de 3 jaren daarna, waarin staat welke plannen wij hebben, wat die plannen kosten en welke inkomsten wij verwachten. Hierbij stellen we elke keer de volgende vragen:

  1. Wat willen we bereiken?
  2. Wat gaan we ervoor doen?
  3. Wat mag het kosten?

Download de begroting 2024

De begroting was het document waarin de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar worden gebracht. De jaarrekening wordt achteraf opgesteld. Hierin wordt teruggekeken op welke wijze de begroting werkelijkheid is geworden. Hierbij worden de volgende vragen beantwoord:
1. Wat hebben we bereikt?
2. Wat hebben we ervoor gedaan?

Download de jaarstukken 2022

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar website@barendrecht.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.

Als voorbereiding op de begroting wordt een voorjaarsnota opgesteld. Hierin worden de eerste grote lijnen voor de begroting van het komende jaar aangegeven. Deze worden dan meegenomen bij het opstellen van de begroting.

Download de voorjaarsnota 2024