Heeft u een open haard of houtkachel? Een vuurtje stoken kan gezellig zijn, maar het is niet goed voor het milieu en de gezondheid. Wij geven u graag een aantal stooktips.

In de winter gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Wanneer u in huis uw houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet.

Winters vuurtje stoken met minder rook- en geuroverlast

Hout stoken veroorzaakt naast geuroverlast, ook schadelijke stoffen zoals fijnstof en kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop u stookt.

U kunt de hoeveelheid schadelijke stoffen verminderen met de manier waarop u hout stookt. Stook bijvoorbeeld niet bij windstil of mistig weer en gebruik hout met een vochtpercentage tussen 15-20% voor een optimale verbranding.

Wilt u weten wanneer u uw open haard, houtkachel of vuurkorf beter uit kunt laten? De website van de Stookwijzer(externe link) geeft advies, op basis van actuele gegevens over het weer en de luchtkwaliteit in uw buurt. Als het RIVM op basis van de verwachte weersomstandigheden en de luchtkwaliteit afraadt om hout te stoken, zal hier een stookalert voor worden afgegeven. Dit kunt u zien op de website van het RIVM(externe link) en van de Stookwijzer.

Wist u dat?

  • Veel mensen schade aan hun gezondheid krijgen door fijnstof, dat ook afkomstig is van houtstook? Zoals klachten aan luchtwegen, hart en bloedvaten, en stress door langdurige geuroverlast.
  • Rook via ramen en ventilatieroosters bij de buren kan binnendringen?
  • Het verboden is om afval of geverfd of geïmpregneerd hout te verbranden? Bij verbranding ervan komen zware metalen vrij.
  • Open vuurplaatsen, zoals vuurkorf en open haard, in de winter ook overlast veroorzaken.

Houtkachel of open haard? 8 manieren om minder rook-en geuroverlast te veroorzaken

Wanneer u in huis de houtkachel, pelletkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. Deze schadelijke stoffen veroorzaken luchtvervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet. Wilt u toch de houtkachel, pelletkachel of open haard aansteken?

Met de tips hieronder kunt u de uitstoot van schadelijke stoffen beperken:

1. Raadpleeg eerst Stookwijzer.nu(externe link). Laat de houtkachel, pelletkachel of open haard uit bij windstil of mistig weer. Op zulke dagen blijft de rook hangen en heeft u rondom het huis veel luchtvervuiling en rook- en geuroverlast.

2. Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt niet goed en geeft extra veel rook en fijnstof. Zelf hout hakken? Droog het hout minstens 2 jaar. Het hout is droog als het gebarsten is of als de bast loslaat. Gebruik een vochtmeter om te meten of het hout een vochtigheidsgehalte tussen 15 en 20% heeft. En gebruik haardhout met het FSC- of PEFC keurmerk. Dat garandeert dat het uit verantwoord beheerd bos komt.

3. Stook geen geverfd of geïmpregneerd hout: bij verbranding komen zware metalen vrij. Het is daarom verboden om bewerkt hout te verbranden. Ook (spaan)plaat en laminaatvloeren horen níét in de houtkachel of open haard vanwege de lijm die erin zit. Stook ook geen papier en karton. Het geeft veel rook en vliegas en is daarom zelfs verboden als brandstof.

4. Raadpleeg instructies: De manier van ontsteken van de kachel is van grote invloed op het beperken van (schadelijke) emissies in de opstartfase en kan per toestel verschillen. Volg daarom altijd de instructies bij de kachel of haard voor het vullen en aansteken van het vuur. Als instructies ontbreken, gebruik dan de Zwitserse methode om vuur aan te steken: plaats het hout kruislings op elkaar, van dikke blokken hout onderin naar dunne losse houtjes en aanmaakmateriaal bovenop. Maak het vuur van bovenaf aan en niet van onderop, zoals veel mensen doen.

5. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen. Dit is ook een stuk veiliger: u heeft dan minder kans op een schoorsteenbrand.

6. Zorg voor volledige luchttoevoer. Het hout kan dan beter verbranden waardoor u minder schadelijke stoffen hebt (zoals kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s ) en koolmonoxide). Laat het vuur niet 'smoren'; het hout verbrandt dan niet volledig waardoor er extra veel schadelijke stoffen ontstaan. Ga bij de vakexpert (of handleiding) na wat de specifieke werkwijze is voor uw haard of kachel.

7. Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open (of zet een raampje open). Vooral bij oudere kachels is het belangrijk dat het vuur lucht kan aantrekken, zodat de rook via de schoorsteen kan worden afgevoerd en er geen schadelijke stoffen blijven hangen. Bij nieuwe kachels wordt vaak automatisch de lucht van buiten aangevoerd. Wordt het binnen te warm met de houtkachel aan? Stook dan met minder hout.

8. Controleer regelmatig of u goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt bijna geen rook uit de schoorsteen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is: zorg dan voor meer luchtaanvoer.

Welke kachel past bij uw huis?

Naast bovenstaande tips is het belangrijk dat uw kachel past bij de ruimte en op de goede manier is aangesloten op het rookkanaal en schoorsteen. Zorg voor een kachel met de juiste grootte voor uw huis. Bij een te grote kachel wordt het al snel te warm tijdens het stoken.

Gaat u het vuur dan ‘smoren’, dan komen er meer schadelijke stoffen vrij. Op internet zijn verschillende sites te vinden met een rekentool of een grafiek waarmee u kunt berekenen welk formaat kachel past bij uw huis. Een specialist kan advies op maat geven voor uw situatie.

Stem het rookkanaal en schoorsteen af

Laat het rookkanaal en de schoorsteen goed afstemmen op uw haard of kachel door een installateur. U voorkomt hiermee schoorsteenbrand. Door een te kort rookkanaal of een regenkap op het rookkanaal, kan de rook zich niet goed verspreiden. Hierdoor heeft u rondom uw huis luchtvervuiling en rook- en geuroverlast.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de gevolgen van hout stoken voor het milieu en de gezondheid van uzelf en uw omgeving? Check dan de website van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal(externe link).

Tips bij overlast door rook

Heeft u last van een houtkachel of een open haard van uw buren? Probeer dan eerst om samen met hen tot een oplossing te komen. Simpele maatregelen kunnen al helpen om de overlast te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het dichten van kieren in uw eigen woning, andere stooktijden of het gebruik van een ander soort brandstof.

Heeft u hulp nodig bij dit gesprek? Dan kunt u gratis hulp vragen via Advieslijn Woonoverlast Barendrecht. Advieslijn Woonoverlast Barendrecht is onafhankelijk en begeleidt u en uw buren in het oplossen van het probleem. U vraagt deze hulp aan via telefoon 088 - 377 7600.

Komt u er niet uit met uw buren?

In dat geval kunt u ervoor kiezen om uw probleem bij ons te melden. Dit doet u door contact op te nemen met de afdeling Handhaving van de gemeente via telefoon 14 0180 of stuurt een e-mail naar toezichtwabo@bar-organisatie.nl.

Beschrijf in de melding uw probleem zo precies mogelijk. Bijvoorbeeld waarom er sprake is van overlast en wie de overlast veroorzaakt. Wij onderzoeken dan of de houtkachel of open haard voldoet aan de regels in het Bouwbesluit(externe link). Dit doen we door te controleren of de houtkachel of open haard en de schoorsteen voldoen aan de eisen. Is dat het geval? Dan is er geen sprake van een overtreding en is handhaven niet mogelijk.

U kunt er ook voor kiezen om een privaatrechtelijke juridische procedure op te starten. In het Burgerlijk Wetboek staat dat de eigenaar van een erf niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder mag toebrengen, zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.