Wie mag er stemmen?

U mag voor de verkiezing van het Europees Parlement stemmen als u:

  • de Nederlandse nationaliteit hebben. Of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat.
  • op 6 juni 2024 18 jaar of ouder bent
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Meer informatie over wie er mag stemmen bij de Europees Parlementsverkiezingen leest u op de website van de Rijksoverheid.